Smart Forestry

Vad skulle det innebära för dig att alltid veta den smartaste och skonsammaste vägen till virket, på tryggt avstånd från sank mark? Att kunna förbereda morgondagens arbete hemifrån så att rätt information finns till hands vid arbetsdagens början? Eller att en servicetekniker kan koppla upp sig mot din maskin och hjälpa dig på distans?

Med Smart Forestry får du tillgång till en samling digitala tjänster som hjälper till att göra arbetsplatsen trygg, smart, produktiv och hållbar – oavsett om du har en eller hundra skogsmaskiner. Du kan hålla koll på dina maskiner, samarbeta med kollegor och fatta kloka beslut baserade på fakta.
Smart Forestry består av tre olika applikationer, vilket gör det enkelt för dig att hitta det som passar dig och din verksamhet.
 Smart Forestry Fleet Monitoring

MaxiFleet work area management

Planera för bättre resultat

Fleet Monitoring ger dig möjlighet att förbereda och planera jobb för både skördare och skotare. Eftersom det är en molnbaserad tjänst kan du planera jobbet där du vill, och från vilken uppkopplad enhet som helst. Du matar in identiteter, produkter, områden, kartor, GIS och andra viktiga uppgifter. Rätt information hjälper föraren att kunna ägna arbetstiden åt aktiv produktion och bättre tydlighet minimerar också riskerna för onödiga körningar och fel.
MaxiFleet machine information

All maskininformation samlad på ett ställe

Fleet Monitoring samlar all information om din maskinpark och ger fortlöpande insikter om varje enskild maskin. Du ser nyttjandegrad, driftstatus och har full koll på var varje maskin befinner sig geografiskt. Det innebär inget extra jobb för föraren, eftersom all data loggas och sparas automatiskt. Det är lätt att jämföra bränsleförbrukning och produktion och när det är dags för månadsbokslut kan du enkelt summera den aktuella informationen.
MaxiFleet interaction

Interaktion och fjärrsupport

Via Fleet Monitoring når du många praktiska funktioner på distans; kontrollera batteriets status, se temperaturen i hytten eller starta dieselvärmaren. Möjligheten till fjärrsupport där Komatsu Forests experter kopplar upp sig mot din maskin är också en extra trygghet. Du kan också tillåta en tekniker att fjärrstyra maskinen, göra felsökningar samt uppdatera maskininställningar och programvaror. Detta minimerar stillestånd och sparar både tid och pengar - inte minst eftersom kostsamma resor kan undvikas. Det är även möjligt för en tekniker att genomföra fjärrutbildning.

Smart Forestry Vision

MaxiFleet worksite collaboration

Dela information snabbt och smidigt

Med Vision blir det enkelt att dela information mellan varandra. Skördarföraren planerar lämpliga basvägar, spökslag och avlägg utifrån aktuella förhållanden. Skotarföraren ser produktionen i varje körstråk och kan optimera körningen för att slippa onödiga omvägar. När virket är skotat till avlägget kan föraren avmarkera stråket, vilket underlättar uppföljning.

Möjligheten att märka ut speciella områden och objektsgränser på kartan samt skriva meddelanden gör att arbetslaget hjälper varandra till ett bra jobb. Det är också möjligt att dela information med andra arbetslag eller bolag. All information uppdateras i realtid.
MaxiFleet work site information

Jobba skonsamt och effektivt

Vision hjälper dig att köra mer skonsamt samtidigt som du blir mer effektiv. Du får områdeskartor med aktuell information, du kan också kombinera kartor över objekt och produktion med aktuell information om markförhållanden. Det gör att du enkelt kan planera skotning utifrån skördarens körspår och därmed sparar både tid, diesel och miljöpåverkan. Du får bra överblick och tillförlitliga produktionsdata som gör det enkelt att justera planeringen vid behov. Tack vare kartfunktionerna går det också snabbt att skicka en tydlig slutrapport när ett område är klart.

Smart Forestry Precision

MaxiFleet Precision mindre

Precis positionering ger stöd i arbetet

I Precision används den senaste tekniken inom satellitpositionering för att kunna bestämma maskinens position med bara några centimeters felmarginal. Detta öppnar upp möjligheter för ett produktivt och smart arbetssätt där du som förare får viktig information och stöd för att kunna fatta kloka beslut.

Du kan rita in digitala gränser runt objektet eller mot skyddsområden och få varningar om du kör för nära gränsen. Tack vare den höga precisionen kan körspår och stamkoder visualiseras på ett tydligt sätt och du kan också visa de upparbetade stockarnas exakta position, vilket gör det lättare att se vilket sortiment som ligger i vältan. Vid planering av gallringsvägar är linjeföljning med navigeringsstöd en stor hjälp, då du får hjälp att hålla sig till den planerade linjen.

Det är också viktigt att användarupplevelsen är så smidig och intuitiv som möjligt, därför finns många möjligheter att skräddarsy både utseende och funktionalitet.

Välj ditt Smart Forestry