Komatsu C144

Driftsäkert och lönsamt skördaraggregat

Komatsu C144

Komatsu C144 är framtaget för krävande och grova avverkningar. Aggregatet är utrustat med kapenheten Constant Cut som optimerar hastigheten genom hela kapningscykeln. Produktiviteten ökar och risken för kapsprickor minimeras.

Specifikationer

C144

Översikt

Aggregat Komatsu C144 med m├ątt
Bredd, max

1 810 mm

Höjd med rotator

1 770 mm

Höjd till vertikalkniv

1 600 mm

Öppning knivar, övre

660 mm

Öppning knivar, nedre

800 mm

Matarhjulsöppning, max

750 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 410 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

29.6 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

510 mm

Kapsvärd

82,5 cm / 90 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

Kapsvärdsberoende: 710 mm / 750 mm

Max hydraulflöde

320 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.