Komatsu C144

Driftsäkert och lönsamt skördaraggregat

Komatsu C144

Komatsu C144 är framtaget för krävande och grova avverkningar. Aggregatet är utrustat med kapenheten Constant Cut som optimerar hastigheten genom hela kapningscykeln. Produktiviteten ökar och risken för kapsprickor minimeras.

Egenskaper

Viker aldrig ner sig

Aggregatet som aldrig viker ner sig – inte ens i de mest krävande och
grova avverkningar. Det är kontentan hos aggregatet Komatsu C144

Uppgraderad kapenhet, Constant Cut

Den intelligenta sågmotorstyrningen Constant Cut säkerställer att aggregatet har en konstant och effektiv kedjehastighet genom hela kapcykeln. Det i sin tur säkerställer effektiv kapning och minimerar problem med kapsprickor.

C144 är utrustad med en uppgraderad Constant Cut-funktion, där flera områden har förbättrats för ökad tillförlitlighet.

Enkel att serva

Säker och enkel service med centraliserade smörjpunkter

Arbetsbelysning i aggregatet

Det finns också möjlighet att välja till integrerad arbetsbelysning i aggregatet, vilket bidrar till ökad produktivitet och mindre risk för stillestånd

Specifikationer

C144

Översikt

Aggregat Komatsu C144 med m├ątt
Bredd, max

1 810 mm

Höjd med rotator

1 770 mm

Höjd till toppkniv

1 600 mm

Öppning knivar, övre

660 mm

Öppning knivar, nedre

800 mm

Matarhjulsöppning, max

750 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 410 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

29.6 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

510 mm

Kapsvärd

82,5 cm / 90 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

Kapsvärdsberoende: 710 mm / 750 mm

Max hydraulflöde

320 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.