Komatsu S132

Effektivt, flexibelt och tillförlitligt skördaraggregat i all sorts skog

Komatsu S132

Komatsu S132 är ett flexibelt och anpassningsbart aggregat - tillförlitligt och effektivt även i de mest svårforcerade skogarna. Med hög dragkraft och effektiv kvistning levererar Komatsu S132 hög produktivitet oavsett uppdrag.

Egenskaper

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Flex Friction Control

Med Flex Friction Control styrs knivtryck och lyftkraft av en sensor i toppkniven, vilket ger lägsta möjliga friktion mellan stam och aggregat.

Constant Cut

Komatsu S132 är utrustad med Constant Cut, som förutom att den eliminerar att kedjan överstiger max kedjehastighet, också ger hög avverkningskapacitet med extremt korta kaptider.

Find End Laser

Find End Laser är en ny option för S132. När Find End Laser är aktiverad, går aggregatet tillbaka till rotändan och återställer längdmätningen utan att kapa stammen. Detta maximerar timmerlängden och ökar produktionskapaciteten, vilket leder till högre lönsamhet. Find End Laser är också användbart när aggregatet används för processing.

Minimerade driftstopp

Smart slangdragning som minimerar driftstopp.

Enkel att serva

Enkel service och underhåll med optimal åtkomst till alla vitala delar.

Specifikationer

S132

Översikt

Komatsu S132
Bredd, max

1 689 mm

Höjd med rotator

2 170 mm

Höjd till toppkniv

1696 mm

Matarhjulsöppning, max

625 mm

Öppning främre kniv till bakre kniv

690 mm

Öppning främre knivar

641 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 380 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

Beroende på matarhjulsmotor: 21,0/26,1/28,7 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

428 mm

Kapsvärd

82,5 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

710 mm

Max hydraulflöde

330 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.