Komatsu S132

Effektivt, flexibelt och tillförlitligt skördaraggregat i all sorts skog

Komatsu S132

Komatsu S132 är ett flexibelt och anpassningsbart aggregat. Det är tillförlitligt och effektivt även i de mest svårforcerade skogarna. Med kraftfull dragkraft och effektiv kvistning levererar Komatsu S132 hög produktivitet.

Specifikationer

S132

Översikt

Aggregat Komatsu S132 med m├ątt
Bredd, max

1 689 mm

Höjd med rotator

2 134 mm

Öppning knivar, övre

641 mm

Öppning knivar, nedre

690 mm

Matarhjulsöppning, max

625 mm

Matarhjulsdiameter

532 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 364 kg

Matningshastighet

Beroende på matarhjulsmotor: 0-5 m/s / 0-4,8 m/s

Matningskraft, brutto

Beroende på matarhjulsmotor: 28.7 kN / 31.1 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kapsvärd

82,5 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

720 mm

Max hydraulflöde

320 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.