Komatsu S132

Effektivt, flexibelt och tillförlitligt skördaraggregat i all sorts skog

Komatsu S132

Komatsu S132 är ett flexibelt och anpassningsbart aggregat. Det är tillförlitligt och effektivt även i de mest svårforcerade skogarna. Med kraftfull dragkraft och effektiv kvistning levererar Komatsu S132 hög produktivitet.

Specifikationer

S132

Översikt

Aggregat Komatsu S132 med m├ątt
Bredd, max

1 689 mm

Höjd med rotator

2 134 mm

Öppning knivar, övre

641 mm

Öppning knivar, nedre

690 mm

Matarhjulsöppning, max

625 mm

Matarhjulsdiameter

532 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 364 kg

Matningshastighet

Beroende på matarhjulsmotor: 0-5 m/s / 0-4,8 m/s

Matningskraft, brutto

Beroende på matarhjulsmotor: 28.7 kN / 31.1 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kapsvärd

82,5 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

720 mm

Max hydraulflöde

320 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår.Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder