Komatsu C93

Starkt, smart och lönsamt skördaraggregat

Komatsu C93

Komatsu C93 är ett allroundaggregat för gallring. Aggregatet har en chassiuppbyggnad som säkerställer hög driftsäkerhet och det är utrustat med en rad produktivitetshöjande funktioner.

Specifikationer

C93

Översikt

Aggregat Komatsu C93 med m├ątt
Bredd, max

1 420 mm

Höjd med rotator

1 543 mm

Höjd till vertikalkniv

1 347 mm

Öppning knivar, övre

600 mm

Öppning knivar, nedre

345 mm

Matarhjulsöppning, max

550 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 976 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

Beroende på matarhjulsmotor: 20.1 kN / 25.3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

400 mm

Kapsvärd

75 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

600 mm

Max hydraulflöde

Beroende på matarhjulsmotor: 250 l/min / 300 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.