Regler och villkor

Copyright 2017 Komatsu Forest

Komatsu Forest förbehåller sig ägandeskap om alla rättigheter, titlar och bevakar sina intressen vad gäller copyrights i alla dokument, texter, bilder, interaktiv media, och mjukvaror som ägs av Komatsu Forest och/eller leverantörer. Komatsu Forests färgschema, logotype, och företagsnamn är varumärkesskyddat (Trademark) av Komatsu Forest.

Privatpersoner har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, enbart i syfte att använda dem för eget bruk. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att Komatsu Forest har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras.

Komatsu Forests återförsäljare har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, i syfte att använda ge till sina kunder eller potentiella kunder. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att Komatsu Forest har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras.

Utan det tydligt skrivna tillståndet från Komatsu Forest, får du inte överföra några filer från den här webbsidan, inte heller någon modifierad version. Det är inte tillåtet att skapa någon speglad version av den här webbsidan. Bortsett från det som tydligt delges här, skall reglerna för spridning av den här webbsidans innehåll inte tolkas som att  man beviljas någon licens av något slag under något patent, copyright eller varumärkesskydd ägt och kontrollerat av Komatsu Forest och/eller leverantörer. Komatsu Forest har ensamrätt att efter behag utestänga utvalda användare från webbsidan.

Kommentarer, frågor och idéer angående webbsidan kan skickas till Komatsu Forest. Genom att skicka den typen av information till Komatsu Forest godkänner du att den inte behandlas som konfidentiell och att Komatsu Forest inte har några skyldigheter att hålla sån typ av information hemlig samt att Komatsu Forest inte heller är skyldig att besvara informationen.

Komatsu Forest har rätt att fritt använda information (inklusive bilder och filmer) som skickats till Komatsu Forest (oavsett hur och i vilket format det skickats) i utveckling, tillverkning och marknadsföring men ej begränsat till dessa områden. Komatsu Forest har även rätt att fritt återge, visa och distribuera innehållet i tillsänd information till utomstående. Den som önskar få Komatsu Forest rätt att fritt använda insänd information, bilder och eller filmer upphävd skall uttryckligen ange det skriftligen tillsammans med den insända informationen.

Den här webbsidan har upprättats med främsta syfte att vara till nytta och användning av Komatsu Forests återförsäljare, kunder och potentiella kunder. Det finns ingen garanti att alla de produkter och tjänster som omnämns på webben finns tillgängliga, och Komatsu Forest har rätten att när som helst ändra produkter eller tjänster i utbudet som finns beskrivna på den här webbsidan.

Komatsu Forest frånsäger sig ansvaret för eventuella felaktigheter som kan finnas på webbsidan och informationen på den här webbsidan kan komma att ändras periodvis och oregelbundet. Kontrollera riktigheten vad gäller produktrelaterad information som anges på denna webbsida med din lokale Komatsu Forest återförsäljare innan du tar något förgivet.

Den här webbsidan kan innehålla länkar till icke-Komatsu Forest sidor. Dessa länkar erbjuds dig enbart som en service. Den typen av länkade sidor ligger utanför Komatsu Forests kontroll och Komatsu Forest är inte ansvariga för innehållet på någon av de länkade sidorna eller sidor länkade till från dessa sidor. Att det länkas till någon annan sida innebär inte att Komatsu Forest har godkänt innehållet på den sidan, och Komatsu Forest är inte heller ansvarig för information som hänvisar eller länkar till denna webbsida.

Informationen på webbsidan presenteras i ”befintligt skick” utan något slag av garantier, varken uttryckligen eller underförstådda, inkluderade, dock inte begränsade till, de underförstådda garantier av affärsmannaskap, passande för ett specifikt syfte, och utan överträdelser. Komatsu Forest och eller våra leverantörer är helt friskrivna från felaktig eller utebliven information på denna webbsida.

Komatsu Forest garanterar inte att funktioner på hemsidan är felfria eller kan störas av avbrott, att fel kommer att korrigeras, eller att hemsidan eller servern är fri från virus eller andra hotande komponenter. Under inga omständigheter garanterar inte och står inte Komatsu Forest för hur materialet på denna sida används vad gäller korrekthet, riktighet, pålitlighet, eller annat.