Komatsu C164

Ett robust aggregat - speciellt designat för att hantera grov skog

Komatsu C164

Komatsu C164 är designat för att förenkla arbetsdagen för skördarförare som arbetar i grov skog – med allt vad det innebär av stora träd, kraftiga rotben och grova grenar. Trots att det är det största aggregatet i den populära C-klassen så gör den lätta konstruktionen att det är smidigt och lätthanterat på maskinen. Det är en perfekt matchning mot Komatsu 951.

Egenskaper

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Designat för att hantera grova träd

Komatsu C164 är speciellt designad för att kunna hantera stora träd. Sågsvärdets utdragna placering minskar belastningen på ramen och tiltlänken och minskar risken att fälla trädet över svärdets noshjul.

Rotatorn är en vidareutveckling av standardrotatorn för C-aggregaten, men har en starkare och mer robust design.

Komatsu C164 har en helt ny tiltlåsfunktion som gör det möjligt att låsa aggregatet i precis rätt vinkel. Det underlättar att komma åt svåra grenar eller dubbeltoppar och har varit en mycket efterfrågad funktion.

Energisnål matning

Komatsu C164 är ett “carry style”-aggregat, där stammen bärs upp av matarhjulen och kvistknivarna främst används för kvistning. Den här designen är väldigt energisnål, vilket ger god produktivitet.

Matningssystemet är designat med fyra drivna matarhjul, vilket är ett välbeprövat och pålitligt koncept. Komatsu C164 har ett brett användningsområde tack vare möjligheten att välja bland två olika matarhjulsmotorer.

Uppgraderad kapenhet, Constant Cut

Den intelligenta sågmotorstyrningen Constant Cut säkerställer att aggregatet har en konstant och effektiv kedjehastighet genom hela kapcykeln. Det i sin tur säkerställer effektiv kapning och minimerar problem med kapsprickor.

C164 är utrustad med en uppgraderad Constant Cut-funktion, där flera områden har förbättrats för ökad tillförlitlighet.

Tillgänglig med 90/97 cm sågsvärd.

Optioner som hjälper till att öka produktiviteten

Find End-funktionen gör det möjligt att nollställa längdmätningen utan att först behöva göra ett nytt kap, vilket minskar avverkningsrester och minimerar värdeförluster.

Integrerad arbetsbelysning gör det lättare för föraren att positionera aggregatet mot trädet samt underlättar kvalitetsbedömning av stammarna.

Det finns också andra sätt att anpassa C164, så som optioner kring färmärkning och stubbehandling.

Servicevänligt

C164 har centrala smörjpunkter för att enkelt och säkert kunna utföra service. Det innebär att alla servicepunkter, inklusive färgmarkering och kedjefett/smörjning, kan nås utan att positionera om aggregatet från serviceläget.

Kedjan har en Auto-release-funktion för att minimera oplanerade driftstopp vid kedjebyte. Auto-release-funktionen innebär också att du inte behöver några verktyg för att byta kedja.

Specifikationer

C164

Översikt

C164 drawing
Bredd, max

1 905 mm

Höjd med rotator

1 848 mm

Höjd till toppkniv

1 690 mm

Matarhjulsöppning, max

850 mm

Max rekommenderad trädstorlek

640 mm

Max möjlig trädstorlek

750 mm

Öppning främre knivar

750 mm

Öppning bakre knivar

950 mm

Vikt

Torrvikt, inkl rotator, från 1 672,5 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

934 cc: 35,4 kN, 780 cc: 29,6 kN

Matarhjul, typ

Fingervalsar

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

620 mm

Kapsvärd

90 cm / 97 cm

Kapmotor

19 cm³/rev

Fäll/kapdiameter, teor. max

Beror på sågsvärd, 830 mm med 97 cm sågsvärd

Max hydraulflöde

380 l/min

Max hydraultryck

280 bar/28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.