Komatsu C124

Högproducerande aggregat i mellansegmentet

Komatsu C124

Komatsu C124 är ett aggregat som levererar – dag ut och dag in. Trots sin robusta ramkonstruktion är C124 ett lätt aggregat som med en tiltvinkel på hela 40 grader ger en effektiv matning och minskad belastning i aggregatstommen vid avverkning i kuperad terräng.

Specifikationer

C124

Översikt

Dimensioner Komatsu C124
Bredd, max

1 750 mm

Höjd med rotator

1 730 mm

Höjd till vertikalkniv

1 595 mm

Öppning knivar, övre

625 mm

Öppning knivar, nedre

700 mm

Matarhjulsöppning, max

650 mm

Vikt

Torrvikt inkl. rotator, från 1 225 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

Matningskraft brutto 625cc: 23,7 kN (matarhjulsberoende): 750cc: 28,3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

460 mm

Kapsvärd

75 cm alt. 82,5 cm

Kapmotor

19 cm3/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

650 mm

Max hydraulflöde

Erforderligt max hydraulflöde 625cc: 255 l/min (matarhjulsberoende): 750cc: 300 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Specifikationen beskriver möjliga utrustningar, inte vilka som är standard eller extra. Vad som är standard- eller extrautrustning varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Vikter är baserade på angiven utrustning i grundspecifikation. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.