Komatsu C124

Högproducerande aggregat i mellansegmentet

Komatsu C124

Komatsu C124 är ett aggregat som levererar – dag ut och dag in. Trots sin robusta ramkonstruktion är C124 ett lätt aggregat som med en tiltvinkel på hela 40 grader ger en effektiv matning och minskad belastning i aggregatstommen vid avverkning i kuperad terräng.

Specifikationer

C124

Översikt

Dimensioner Komatsu C124
Bredd, max

1 750 mm

Höjd med rotator

1 730 mm

Höjd till vertikalkniv

1 595 mm

Öppning knivar, övre

625 mm

Öppning knivar, nedre

700 mm

Matarhjulsöppning, max

650 mm

Vikt

Torrvikt inkl. rotator, från 1 225 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

Matningskraft brutto 625cc: 23,7 kN (matarhjulsberoende): 750cc: 28,3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

460 mm

Kapsvärd

75 cm alt. 82,5 cm

Kapmotor

19 cm3/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

650 mm

Max hydraulflöde

Erforderligt max hydraulflöde 625cc: 255 l/min (matarhjulsberoende): 750cc: 300 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Specifikationen beskriver möjliga utrustningar, inte vilka som är standard eller extra. Vad som är standard- eller extrautrustning varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Vikter är baserade på angiven utrustning i grundspecifikation. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande.

Våra kunder