Komatsu C124

Högproducerande aggregat i mellansegmentet

Komatsu C124

Komatsu C124 är ett aggregat som levererar – dag ut och dag in. Trots sin robusta ramkonstruktion är C124 ett lätt aggregat som med en tiltvinkel på hela 40 grader ger en effektiv matning och minskad belastning i aggregatstommen vid avverkning i kuperad terräng.

Egenskaper

Aggregat som levererar

Komatsu C124 är ett aggregat som levererar – dag ut och dag in.
Trots sin robusta ramkonstruktion är C124 ett lätt aggregat som
med en tiltvinkel på hela 40 grader ger en effektiv matning och
minskad belastning i aggregatstommen vid avverkning i kuperad
terräng

Uppgraderad kapenhet, Constant Cut

Den intelligenta sågmotorstyrningen Constant Cut säkerställer att aggregatet har en konstant och effektiv kedjehastighet genom hela kapcykeln. Det i sin tur säkerställer effektiv kapning och minimerar problem med kapsprickor.

C124 är utrustad med en uppgraderad Constant Cut-funktion, där flera områden har förbättrats för ökad tillförlitlighet.

Hög hållbarhet

C124 har gjutna kvistknivar vilket i sig innebär hög hållbarhet.
Den nya infästningen för diametersensorerna bidrar också till den
höga hållbarheten

Låg friktion och hög nettodragkraft

Komatsus fyrhjulsteknik ger många kontaktpunkter mellan stam och aggregat. Effekten är låg friktion och hög nettodragkraft
och som ett resultat en låg energi förbrukning. Fyrhjulstekniken i kombination med konkava valsar skapar dessutom bra förutsättningar för en hög mätnoggrannhet

Specifikationer

C124

Översikt

Dimensioner Komatsu C124
Bredd, max

1 750 mm

Höjd med rotator

1 780 mm

Höjd till toppkniv

1 595 mm

Matarhjulsöppning, max

650 mm

Öppning främre knivar

625 mm

Öppning bakre knivar

700 mm

Vikt

Torrvikt inkl. rotator, från 1 210 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

Matningskraft brutto 625cc: 23,7 kN (matarhjulsberoende): 750cc: 28,3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

5

Kvistningsdiameter, spets mot spets

470 mm

Kapsvärd

75 cm alt. 82,5 cm

Kapmotor

19 cm3/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

650 mm

Max hydraulflöde

Erforderligt max hydraulflöde 625cc: 255 l/min (matarhjulsberoende): 750cc: 300 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Specifikationen beskriver möjliga utrustningar, inte vilka som är standard eller extra. Vad som är standard- eller extrautrustning varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Vikter är baserade på angiven utrustning i grundspecifikation. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande.