Styr- och informationssystem

Maximera din lönsamhet

MaxiXT har de egenskaper som gör en skogsmaskin produktiv. Användarvänliga funktioner och verktyg som ger dig full kontroll på virket från beställning, till skördare, fram till leverans vid väg.


(OBS! Om du letar information om MaxiXplorer, så hittar du en länk till den gamla broschyren längst ner på sidan.)


Machine control

Maskinstyrning

MaxiXTs maskinstyrning är marknadsledande tack vare den fullständiga integrationen med övriga system. Allt från kran och hyttnivellering till transmission och stegar omfattas. Obegränsat antal användare kan enkelt skapas liksom en mängd olika förarprofiler för körning under olika förhållanden. Styrningen av kran och hyttnivellering görs enkelt i en enda dialogruta. Alla föraranpassade funktioner kan finjusteras för att få dem just så känsliga och snabba eller mjuka och noggranna varje förare vill ha dem.
Head control

Aggregatstyrning

MaxiXTs aggregatstyrning är en av marknadens mest mångsidiga.Tillsammans med det effektiva hydraulsystemet möjliggörs att hitta även de smalaste kapfönster, snabbt och exakt. Kraften på knivar, matarhjul och tilt ned justeras i ett lättläst diagram, och ställs per stammens diameter samt individuellt för olika trädslag. Det ger optimal produktivitet, mätnoggrannhet och tidsbesparing.Uppskattade funktioner är den s k svärdräddningen och röjningsfunktionen.

Objekthantering

Objekthantering

Föraren skapar objekt till vilket informationen knyts under avverkningen. Obegränsat antal objekt kan skapas. Delobjekt kan skapas inom varje objekt. Det är mycket enkelt att skapa, byta och avsluta ett objekt eftersom allt hanteras på samma ställe, i Objektöversikten. MaxiXT kan konfigureras för att all rapportering ska ske helt automatiskt, utan minsta handpåläggning från föraren.

Bucking

Aptering

MaxiXT klarar alla apteringskrav från det enklaste till full värdeoptimerande aptering. Det är enkelt att skapa apteringsinstruktioner för att optimera längder, en metod där systemet väljer sortiment och längder i prioriteringsordning.MaxiXT med värdeoptimerande aptering har en av marknadens högsta apteringsgrader och optimerar utbytet baserat på industrins önskemål. Med utgångspunkt från Komatsuaggregatens dokumenterat exceptionella mätnogrannhet beräknas volymen med hög upplösning.

Equipment

Utrustning

PC byggd speciellt för den tuffa skogsmaskinsmiljön. Hårddisken av typen SSD vilket innebär att det går snabbt att skriva till och läsa från den, samtidigt som den är driftsäker och tålig på grund av att den inte har några rörliga delar. USB-port för enkel och snabb dataöverföring till USB-minne. Överföringskompatibel med GSM-modem, GPRS, EDGE, CDMA450, WLAN, satellit m.m. Som tillval finns en 12 tums pekskärm som kan läsa av klick, gester och svepningar på samma sätt som en surfplatta eller smartphone.

Service

Service

MaxiXT larmar i arbetsläget med orsak och kod om något är fel. Efter kvittens lagras larmet i en exporterbar loggfil. Alla bekräftade larm hamnar i en lättöverskådlig larmlista. I vårt unika reservdelssystem, ESS, finns alla maskindelar, artikelnummer, sprängskisser m.m. Det användarvänliga felsöknings verktyget möjliggör omfattande felsökningar på systemets hårdvara och nätverk.

decision support

Beslutsstöd

MaxiXT består också av ett antal kvalificerade beslutsstödssystem och hjälpmedel, exempelvis för att optimera terrängkörning, mätkvalitet och förenkla kommunikationen med omvärlden. Några exempel är MaxiS för stamprofiler och stamdata, MaxiVision för kartor och GIS-information, ESS för reservdelar och e-post för kommunikation.