GPS-positionering har länge använts inom skogsbruket och har bidragit till utveckling av arbetsmetoder, samarbetsmöjligheter och ökad produktivitet. Men med en felmarginal på 0-10 meter har positioneringen inte varit exakt. Fram tills nu. Med den nya RTK GNSS-tekniken är det nämligen möjligt att få fram en position med en felmarginal ner till någon centimeter.

"Den nya tekniken är förutsättningen för framtida lösningar, men redan nu kommer den spännande nyheten Precision i MaxiFleet, som ger värdefull information och aktivt förarstöd, berättar Jörgen Nilsson, produktchef för Connected Products.

Markera exakta gränser

En nyhet är att föraren kan använda geofencing – ett digitalt staket som ritas in vid planeringen av objektet. Det kan vara runt ett avverkningsobjekt eller för att markera skyddsområden som till exempel en fornlämning eller en kolbotten. Den här funktionen innebär en ökad trygghet för både skogsägare och förare, då det blir mer tydligt var föraren ska köra och vilka ställen som ska undvikas. Till den digitala gränsen är det möjligt att ställa in ett larm som signalerar när maskinen eller kranspetsen närmar sig gränsen.

"Det innebär att maskinföraren tryggt kan avverka nära en objektsgräns utan att riskera att avverka grannens träd", förklarar Jörgen.
 
 
Se maskinen på kartan

Eftersom maskinens position kan bestämmas med stor precision kan användaren dessutom se maskinen utritad i kartprogrammet – inklusive kranens riktning och var kranspetsen är. Tack vare den höga precisionen blir användbarheten i kartlagren högre, då exakt positionering ger föraren realistiska förutsättningar. En annan fördel med den nya tekniken är att upplösningen på körspåren blir betydligt bättre.

"Införandet av RTK GNSS-tekniken innebär också att det öppnas möjligheter för ett nytt arbetssätt. Idag jobbar de flesta skogsbolag med att fysiskt gå runt i skogen och snitsla träd – på vintern kanske de får åka skidor i djupsnön. Med den nya tekniken kommer det vara möjligt att markera gränser och specifika träd digitalt, baserat på kartunderlag från till exempel drönare eller LiDAR-skanning", berättar Jörgen. 


Håll koll på stockarna


Möjligheten att visa trädets fällposition har länge funnits, men nu kommer en vidareutveckling där precisionen förfinas till att visa den fällda stockens exakta position. Det gör att du vet exakt var virket ligger, även när det är mörkt eller har snöat. Det blir också lättare att se vilket sortiment som ligger i varje hög eller i vältan.

"Det finns också potential för framtida utveckling. En tänkbar funktion kan till exempel vara att det blir möjligt att låta maskinen hålla koll på virkesvolymer fram till en punkt där föraren anser att det är dags att vända och börja lasta för att stockarna ska rymmas i lasset", forsätter Jörgen. 


Enklare att klassificera utifrån hänsyn


En annan nyhet är stamkodsvisualisering, som innebär att individuella stammar kan visualiseras med stamkoder utifrån till exempel hänsyn till biologisk mångfald. Med stamkodningen får föraren stöd i sitt arbete och kan lättare fatta bra beslut. Det blir också enklare att efterfölja direktiv, så som avstånd mellan framtidsträd. MaxiFleet kan också ge förslag på när det är dags att kapa en högstubbe eller spara ett träd, vilket underlättar förarens arbete. Det går dessutom att följa antalet gjorda högstubbar, så att föraren själv slipper hålla räkningen.

"Förutom att göra ditt arbete enklare så hjälper visualiseringen av stamkoder till att redovisa att jobbet är genomfört på rätt sätt utifrån skogsägarens uppdrag", avslutar Jörgen.Om den nya tekniken i MaxiFleet Precision:
GNSS-systemet använder sig av flera satellitsystem för att kunna bestämma positioner. Den nya utvecklingen har möjliggjorts tack vare att flera nya satelliter tillkommit, däribland att det europeiska GNSS-systemet Galileo har
blivit operativt.
RTK (Real-Time Kinematic positioning) För en exakt positionering med hjälp av satellitdata krävs fler kända mätpunkter som kan hjälpa till att korrigera satellitens signaler. Tidigare teknik har byggt på att endast maskinen har en signalmottagare, men tack vare nätverks-RTK får maskinen nu tillgång till flera fasta referensstationer. Dessa korrigerar eventuella fel i satelliternas signaler och därmed ökar precisionen i positioneringen från meter ner till någon centimeter.