Förarergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsmiljön påverkar oss människor. Som en av världens ledande skogsmaskintillverkare går vi här på djupet med ett flertal ergonomiaspekter: Vilka är de största hälsomässiga utmaningarna? Hur påverkas ekonomin av arbetsmiljön? Vi visar också hur vi aktivt jobbar med ergonomin genom vår teknikutveckling. Du får även nyttiga tips om hur du själv kan förebygga och motverka arbetsrelaterad ohälsa. Det är enklare och kräver mindre tid än man tror. En bra början är att titta igenom de här sidorna.

Trevlig läsning!