Med stamkodning kan föraren klassificera individuella träd utifrån de premisser som gäller i objektet. Förutom ”högstubbe” kan föraren markera ”framtidsträd” eller ”trädgrupp” för att visa träd som sparats. Positionen för de kodade träden finns lagrad i MaxiFleet och de markeras tydligt i kartan över objektet. Med den nya funktionen blir det enklare att efterfölja direktiv, så som avstånd mellan framtidsträd.

MaxiFleet kan också, baserat på tidigare kodade träd, ge stöd för var föraren ska kapa en högstubbe eller spara ett träd. Systemet kan också visa när det är dags att spara ett framtidsträd, vilket underlättar för föraren. Det går dessutom att följa antalet gjorda högstubbar, så att föraren själv slipper hålla räkningen. Notera att stamkoderna i bilden är exempel, vilka koder som visas beror på avverkningsuppdragets specifikationer.

Förutom att göra förarens arbete enklare så hjälper visualiseringen av stamkoder till att redovisa att jobbet är genomfört på rätt sätt utifrån skogsägarens uppdrag.