Vårt arbetssätt

The Komatsu Way

Komatsu Way är de gemensamma värderingar som alla anställda i Komatsu-koncernen bör arbeta efter.

Komatsus arbetssätt handlar om gemensamma värderingar, attityder och beteenden som är nödvändiga för att alla anställda ska kunna jobba mot en hållbar tillväxt och speglar Komatsu-andan som gör oss till de vi är.

Komatsus arbetssätt handlar om:
• Komatsus styrkor
• Värderingar som främjar styrkorna
• Grundläggande tankesätt och perspektiv
• Beteendes som illustrerar dessa styrkor, värderingar och tankesätt i verkligheten

Allt det här tar sig uttryck i det teamwork vi utför internt, såsom utveckling, produktion, försäljning, service och administration, samt hos våra leverantörer, återförsäljare och andra partners i vår värdekedja.

Säkerheten först

Vi fokuserar vårt säkerhetsarbete på miljö, personal och beteende – en bra arbetsmiljö och kunskap är grundläggande för ett säkert beteende.


Kvalitetssäkring

Vi genomför ett omfattande kvalitetssäkringsarbete i produktionen för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet. Vi har en specialavdelning som ansvarar för detta, men det är också något som varje medarbetare bidrar med i sitt dagliga arbete.


Ständiga förbättringar

Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla aspekter av företaget, i enlighet med modellen Planera-Gör-Kontrollera-Agera.

Kundfokus

För oss är det viktigt att fullt ut förstå arbetsmiljön i skogen för att vi ska kunna tillgodose kundernas behov. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på våra kunder och på att vara öppna för önskemål om förbättringar, och vi har en väl uppbyggd organisation för att införa förändringar som förbättrar våra maskiner.


ISO 9001-certifiering

Resultatet är hög kvalitet i alla delar av produktioner och i företaget som helhet. Vårt strukturerade sätt att arbeta med kvalitet i varje process har resulterat i att vi är certifierade enligt ISO 9001, utfärdat av DNV.


Läs vår kvalitetspolicy här.

Jobba hos oss

Så säger medarbetarna

Vill du arbeta i ett företag med stora möjligheter för personlig och professionell utveckling? Vi kan även lova dig en innovativ och internationell arbetsmiljö.