Komatsu Way

Vår företagskultur

För att förverkliga vår vision om att vara en oumbärlig samarbetspartner för professionella skogsmaskinsägare är det viktigt att vi lever upp till våra kunders förväntningar om produkter och tjänster av högsta kvalitet. För att uppnå detta arbetar vi enligt The Komatsu Way.

Säkerheten först

Vi fokuserar vårt säkerhetsarbete på miljö, personal och beteende – en bra arbetsmiljö och kunskap är grundläggande för ett säkert beteende.


Kvalitetssäkring

Vi genomför ett omfattande kvalitetssäkringsarbete i produktionen för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet. Vi har en specialavdelning som ansvarar för detta, men det är också något som varje medarbetare bidrar med i sitt dagliga arbete.


Ständiga förbättringar

Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla aspekter av företaget, i enlighet med modellen Planera-Gör-Kontrollera-Agera.

Kundfokus

För oss är det viktigt att fullt ut förstå arbetsmiljön i skogen för att vi ska kunna tillgodose kundernas behov. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på våra kunder och på att vara öppna för önskemål om förbättringar, och vi har en väl uppbyggd organisation för att införa förändringar som förbättrar våra maskiner.


ISO 9001-certifiering

Resultatet är hög kvalitet i alla delar av produktioner och i företaget som helhet. Vårt strukturerade sätt att arbeta med kvalitet i varje process har resulterat i att vi är certifierade enligt ISO 9001.


Läs vår kvalitetspolicy här.