Komatsu S92

Produktivt och driftsäkert skördaraggregat

Komatsu S92

S92 är ett tillförlitligt allroundaggregat för maximal produktivitet, även i de mest svåravverkade av skogar.

Features

Produktivt och pålitligt

S92 är ett produktivt och pålitligt allround-aggregat, även i svår skog. Tvåhjulsmatningen låter stammen vrida sig i aggregatet, även de stammar som är grenade eller krokiga. 

Med årsmodell 2024 har aggregatet uppgraderats och genomgått flera förbättringar. Bland dem är att den intelligenta sågmotorstyrningen Constant Cut nu är standard på S92. Constant Cut säkerställer att aggregatet håller en hög och konstant kedjehastighet, utan risk för övervarvning. En annan nyhet är en ny option för sågsvärd, 82 cm istället för standardsvärdet på 75 cm. Det längre svärdet är idealiskt för slutavverkning.

Effektiv matning med Flex Friction control

Knivsystemet Flex Friction control har sensorer som säkerställer att stammen alltid ligger i rätt position i matningsbanan. Det ger låg friktion och en effektiv matning, utan att kompromissa med kvistningsresultatet.

Matningssytemet har också motorer av högflödesmodeller, vilket leder till hög kapacitet samtidigt som energiförlusterna minskar.

Flerträdshantering

S92 kan utrustas med flerträdshantering, vilket gör att du kan avverka flera träd samtidigt. Det gör aggregatet mer flexibelt och bidrar till en ökad produktivitet. 

Funktionen för flerträdhantering har en ny, mer hållbar design. Stödplåtens utformning är förbättrad och slangarna för flerträdshantering och rotatorstyrning sitter mer skyddade, vilket ökar livslängden. Risken för snöpackning har också minskats tack vare att cylindrarna fått en mer skyddad position. Med den nya designen blir aggregatet hela 58 mm lägre, vilket gör det smidigare och förenklar vid arbete nära maskinen.

Servicevänlig design

Aggregatet har ett nytt serviceläge där alla smörjpunkter är tillgängliga från ett läge, vilket förenklar service och dagligt underhåll.

En annan förbättring är att färgmärkningstankarna har fått en ny design som gör det lättare att komma åt vid påfyllning. Förändringen minskar också risken för snöpackning.

Specifikationer

S92

Översikt

Aggregat Komatsu S92 med m├ątt
Bredd, max

1382 mm

Höjd med rotator

1873 mm

Höjd till toppkniv

1474 mm

Matarhjulsöppning, max

530 mm

Öppning främre kniv till bakre kniv

573 mm

Öppning främre knivar

535 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1018 kg

Matningshastighet

0-5,5 m/s

Matningskraft, brutto

23,4/26.2 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

373 mm

Kapsvärd

75/82 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

615/715 mm

Max hydraulflöde

240 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.