Komatsu S82

Lätt och starkt skördaraggregat

Komatsu S82

Smidigt och lätt men ändå kompakt och starkt – och med oslagbart hög kapacitet. Dessa kombinationer kännetecknar det tvåhjulsdrivna aggregatet Komatsu S82, och gör det extremt effektivt i tuffa, stamtäta gallringar. 

Specifikationer

S82

Översikt

Aggregat Komatsu S82 med mått
Bredd, max

1 185 mm

Höjd med rotator

1 496 mm

Öppning knivar

517 mm

Matarhjulsöppning, max

460 mm

Matarhjulsdiameter

350 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 829 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

20.3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

517 mm

Kapsvärd

67 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

580 mm

Max hydraulflöde

240 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror av utrustningsalternativ. Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Teknisk data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller kontrsuktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder