Komatsu S82

Lätt och starkt skördaraggregat

Komatsu S82

Smidigt och lätt men ändå kompakt och starkt – och med oslagbart hög kapacitet. Dessa kombinationer kännetecknar det tvåhjulsdrivna aggregatet Komatsu S82, och gör det extremt effektivt i tuffa, stamtäta gallringar. 

Specifikationer

S82

Översikt

Aggregat Komatsu S82 med mått
Bredd, max

1 185 mm

Höjd med rotator

1 496 mm

Öppning knivar

517 mm

Matarhjulsöppning, max

460 mm

Matarhjulsdiameter

350 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 829 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

20.3 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

517 mm

Kapsvärd

67 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

580 mm

Max hydraulflöde

240 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

OBS: Avser endast en av flera möjliga måttkombinationer och aggregatets vikt beror av utrustningsalternativ. Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Teknisk data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller kontrsuktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.