Komatsu S172

Skördaraggregat som uträttar storverk i grov skog

Komatsu S172

Komatsu S172 är ett mäktigt skördaraggregat med tvåhjulsmatning som är utformat för riktigt stor och svårforcerad skog. Det är tillförlitligt och lätt att anpassa till individuella behov. 

Specifikationer

S172

Översikt

Aggregat Komatsu S172 med m├ątt
Bredd, max

1 937 mm

Höjd med rotator

2 222 mm

Höjd till toppkniv

1 776 mm

Matarhjulsöppning, max

713 mm

Öppning främre kniv till bakre kniv

772 mm

Öppning främre knivar

757 mm

Vikt

Torrvikt med rotator, från 1 696 kg

Matningshastighet

0-5 m/s

Matningskraft, brutto

40,2 kN

Matarhjul, typ

Stål

Kvistknivar, max antal

4

Kvistningsdiameter, spets mot spets

500 mm

Kapsvärd

90 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

750 mm

Max hydraulflöde

300 l/min

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.