Kontakt gällande dina personuppgifter

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det genom att fylla i formuläret nedan, eller maila oss direkt på e-postadress; gdpr@komatsuforest.com

Du kan så länge dina personuppgifter finnas lagrade hos oss t.ex. begära att få ut utdrag på uppgifterna eller få uppgifterna rättade eller raderade.
 
Frågor gällande dina Personuppgifter
Mer information om ditt ärende
Dina uppgifter