Tillval skotare

Extra utökad produktivtet

En standardutrustad Komatsu-skotare ger hög produktivitet till att börja med. Men för att ytterligare öka produktiviteten finns ett antal valmöjligheter som kan läggas till maskinen. Nedan följer ett urval av våra mest populära tillval för skotare.

Växellådslösning SpeedShift Komatsu

SpeedShift

Växla upp din lönsamhet

SpeedShift är en smart växellådslösning med dubbla hydrostatmotorer, där skotaren automatiskt växlar upp när föraren ökar hastigheten. Det gör att maskinen steglöst kan accelerera inom fulla hastighetsregistret utan att föraren behöver göra något. På så sätt kan motorn ligga på ett optimalt varvtal under största delen av arbetet, vilket sparar bränsle och ger en tyst och skön arbetsmiljö.

Den automatiska växlingen gör det möjligt att öka transporthastigheten där terrängen tillåter det. Det kan exempelvis vara på fina basvägar i kuperad terräng där det bitvis är möjligt att köra fortare. Ju längre skotningsvägarna är, desto större är nyttan med SpeedShift.
Kranstyrning SmartFlow Komatsu Forest

SmartFlow

Kranstyrning som ger träffsäkra fördelar

SmartFlow är en helt ny teknik för kranstyrning med en oöverträffad intelligens. Den nya kranventilens förmåga att övervaka att rätt tryck och flöde levereras till kranen vid varje tillfälle gör att känslan i krankörningen är imponerande. Med bra körkänsla kommer vinster som mindre trötthet under arbetsdagen, bättre produktivitet och därmed bättre lönsamhet.

En av funktionerna i SmartFlow är Active Crane Damping. Funktionen dämpar ut trycksvängningarna som kan uppstå i hydrauliken när föraren accelererar eller stannar kranrörelsen, detta gör att arbetsmiljön i hytten upplevs behagligare. Precisionen på lång räckvidd blir också bättre, vilket är bra när föraren exempelvis ska plocka virket.

Med krandämpningfunktionen är det helt enkelt möjligt att dra upp hastigheten på skotningen med bibehållen kontroll, något som ökar produktiviteten.
SmartFlow-tekniken ger också mindre tryckförluster i ventilen vilket direkt ger förbättringar i bränsleekonomin. Komatsu Forest har uppmätt så stora bränslebesparingar som 4% under en normal skotningscykel med både lastning/avlastning och terrängtransport.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Comfort Ride

Hydraulisk hyttfjädring på rätt sätt!

Vår hydrauliska hyttfjädring är en innovation som ger helt överlägsna fjädringsegenskaper. Konstruktionen med optimerad geometri, 4-punktsupphängning och väl skyddade cylindrar med lång slaglängd motverkar effektivt stötar, krängningar och vibrationer. Detta förbättrar komforten, minskar tröttheten och bidrar på ett helt nytt sätt till möjligheter att öka produktiviteten. Med Komatsu Comfort Ride får du även automatisk nivåreglering som på ett suveränt sätt kompenserar tyngdpunktsförskjutningar i olika lutningar.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Boggilyft

Smidighet i sluttningar

Boggilyft finns som tillval till våra skotare Komatsu 835, 845 och 855. Det är en funktion för framhjulen som bland annat används för körning på väg utan att behöva ta av kedjor och för körning i brant terräng ner till avläggningsplatsen. Funktionen gör det också lättare att svänga skarpt på stickvägar. Boggilyften finns i två versioner. En standardversion där båda sidor styrs samtidigt och en avancerad version där varje sida kan styras individuellt.

Lastutrymme

Maximerad flexibilitet och produktivitet

Våra skotare har lastutrymmen som präglas av flexibilitet och många valmöjligheter. En är den flexibla grinden, FlexGate, som förbättrar sikten och fjädrar om kranen råkar stöta i grinden. Det förenklar lastning och minimerar risken för maskinskador. En annan är FlexBunk med hydrauliskt höj- och sänkbara stöttor och möjlighet att bredda lastutrymmet som ger hög lastkapacitet. LoadFlex optimerar skotarens lastkapacitet och ger betydligt större flexibilitet och snabbhet vid lastning och lossning. Dessutom blir hela maskinen ännu stabilare och snabbare i terrängen.

Krantilt

I brant terräng

Enkelt uttryckt kan man säga att krantilten gör så att vridmotorn får svänga kranen, vilket den är konstruerad för, istället för att lyfta den. Det medför att det går att ta mer i gripen och att det blir lättare att komma år virket. Krantiltfunktionen innebär att kranpelaren går att tilta bakåt. Lutningsvinkeln i längdriktningen är 5° till 15° (22° i parkeringsläge). Det är en stor fördel framförallt vid körning i brant terräng eftersom kranen blir avsevärt mycket starkare i vridmotorn. Det ger flera fördelar. En är att tiltfunktionen är integrerad i vridhuset vilket tillåter en kort totalhöjd av insamlingen. En annan fördel är att det vid gallring är lättare att nå det virke som ligger bakom träd. Genom att man inte behöver flytta maskinen lika mycket för at komma år virket kan man spara in mycket tid.
Komatsu ProTec Scale

ProTec Scale

Kranvåg med låg profil

ProTec Scale kombinerar en kranspetsmonterad våg med ProTec-konceptets skyddade slangdragning som minskar stilleståndstiden till följd av slangbyten. Vågen har låg profil, vilket minskar lyfthöjden och följaktligen även ökar produktiviteten i arbetet med kranen. Vågen kan även fås med Komatsu MDB broms (Multi Disc Brake) för ännu bättre dämpningsegenskaper. 

Vågfunktionen är baserad på modern elektronisk sensorteknik. Dataöverföringarna sker trådlöst, utan sladdar som kan orsaka driftstörningar. Vägning med ProTec-vågen, som är helt integrerad med styrsystemet MaxiXplorer, är både helautomatisk och lätt att använda för förarna.

Arbetsbelysning

Bättre än dagsljus

Att ha riktigt bra sikt när är förstås viktigt för arbete med skogsmaskin. Inte bara för att kunna utföra de utmanande arbetsuppgifterna på bästa sätt, utan också för att orka arbeta långa skift utan att bli trött. För att förbättra maskinens belysning ytterligare kan den utrustas med LED-lampor. Med LED-belysning får du ett starkt och naturligt ljus med låg energiförbrukning. LED-tekniken anses även vara mycket tillförlitlig eftersom LED-lamporna har en mycket lång livslängd. Det är dessutom möjligt att ytterligare förbättra maskinbelysningen med extra LED-strålkastare på hytten, kranen och bakramen.

Hyttalternativ

Optimera arbetsplatsen

Föraren spenderar många timmar i hytten och en hållbar förarmiljö är viktigt för att göra varje dag produktiv. Vi har ett brett utbud av extrautrustning för att göra arbetsplatsen, hytten, ännu mer bekväm och välfungerande. Exempel är: KCC avancerade handkontroller med fem extra programmerbara knappar. Solskydd. Radio med Bluetooth och handsfree-stöd. Luftventlierad stol. Matlådevärmare. Kylbox. Sidotorkare. Allergifilter 3 μ (my). Extra golvmatta för enklare rengöring. Stolspelare som möjliggör 220° arbetsområde och fritt valt låsningsläge. Invändig belysning i tak och golv samt läslampa på böjlig arm. Fjärrstyrd nyckel. MediaZone. Internetmodem. Extraskärm, fram. Pekskärm. Navigationssystem.

 

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Traction Aid Winch

När du tror det är för brant

Komatsu Traction Aid Winch är ett integrerat system som arbetar med transmissionen och som ger draghjälp i brant och utmanande terräng. Det är ett tillval som kan väljas till skotaren Komatsu 875. Systemet har en capstan-vinsch med en separat trumma för vajerlagring. Det gör spolningen jämn och tillförlitlig och att vajern får lång livslängd. Den medföljande fjärrkontrollen gör det möjligt för en ensam förare att manövrera vinschen utanför maskinen, samt rulla ut och förankra vajern. Hela paketet är integrerat i bakramen med en kompakt och väldesignad konstruktion.

Ladda ner broschyr
Hand holding phone with mini harvester and forest

MaxiFleet

Marknadens första fleet management-system

MaxiFleet är ett unikt webbaserat Fleet Management-system för skogsmaskiner. Kombinationen av avancerad webb- och mobilteknik och våra fem årtionden av skogsexpetis gör MaxiFleet till ett naturligt nästa steg för ökad produktivitet. MaxiFleet gör det möjligt att lokalisera alla maskiner, se varje maskins status, övervaka produktions- och maskinformation, samordna/optimera hela maskinflottan samt utföra proaktiva serviceinsatser. Systemet ger dig full översyn via din smartphone, surfplatta eller dator.