Utbildning

För effektivare arbete

När du köper en ny maskin från oss är du i trygga händer. Ett exempel på detta är en grundutbildning som ingår i köpet. Den ger en bra grund för framtida användning av maskinen. Du får förståelse för maskinens konstruktion, funktioner, för styrsystemet och det dagliga underhållet m.m.

Komatsu instructor and operator

Grundutbildning

Den grundutbildning som vi erbjuder vid maskinleverans fokuserar på att du som förare ska få förståelse för hur maskinen är konstruerad och var huvudkomponenterna sitter monterade. Vi går även igenom det dagliga underhållet, som är en viktig del i utbildningen och för maskinens välmående. För att maskinen ska prestera så bra som möjligt under en lång tid.

En annan viktig funktion som behandlas i utbildningen är styrsystemet. MaxiXT har utvecklats från att främst vara till för att driva funktioner till att idag även vara ett uppföljningsverktyg. Under det dagliga arbetet producerar maskinen en stor mängd data som kan tas ut i antingen pappersrapporter eller via MaxiFleet.
 
Hand pointing at MaxiXplorer screen

Vidareutbildning

Vi kan även erbjuda fortsättningsutbildningar som är skräddarsydda efter dina behov. Det kan vara utbildningar i arbetshydraulik och transmissionssystem, styrsystem, apteringsinställningar, arbetsmetodik osv. Med vår breda erfarenhet av utbildningar kan vi skräddarsy din utbildning exakt efter din specifika arbetssituation och dina behov.
KF500 Komatsu simulator

Simulatorer

Med Komatsus simulatorer kan vi erbjuda den perfekta genvägen till ny kunskap och förbättrade färdigheter. Simulatorerna har en inbyggd skogsredigerare, vilket betyder att du kan skapa en realistisk arbetssituation för din utbildning.

Alla simulatorer har även en multiplayer-funktion som gör att flera simulatorer kan köras i samma vy, vilket gör det möjligt att samarbeta med flera skotare och skördare. Multiplayer-läget innehåller statistik som visar teamets resultat – ett inspirerande verktyg för att förbättra prestationen ytterligare. Det finns även möjlighet att välja till en lärarmodul som gör det möjligt för en utbildare eller erfaren simulatorförare att få en bättre och mer dynamisk översikt och interaktion med de andra förarna.