ProAct 2.0

Ett serviceavtal för ökad lönsamhet och trygghet

Med vårt serviceavtal ProAct 2.0 blir ditt skogsmaskinägande enklare, tryggare och mer lönsamt. Du får en driftsäker maskin och full koll på maskinens tillstånd och ekonomi – allt till en fast och låg kostnad som utgår från just dina motortimmar.

Genom ProAct 2.0 får du en helhetslösning runt service och reservdelar där planerade inspektioner och proaktiva serviceåtgärder utförs i precis rätt tid för att undvika oplanerade stopp - allt enligt ett schema anpassat efter dig och din verksamhet. På så sätt kan du fokusera på att avverka skog, medan vi tar hand om att maskinen är redo att prestera på topp.

För att du ska få en maskin som är optimerad för hög och pålitlig produktivitet består ProAct 2.0 av fyra viktiga delar som innefattar enkla inspektioner, proaktiv service, skräddarsydd utbildning och regelbunden uppföljning.

De fyra delarna i ProAct 2.0

Lönsamma fördelar

MaxiFleet Service

Full koll på din maskin

ProAct 2.0 ger dig tillgång till MaxiFleet Service där du enkelt kan hantera all information som rör din maskin. Här får du en fullständig översyn av maskinens välmående över hela dess livscykel. Du hittar bland annat:

- Dokumentation som rör maskinen, ex. protokoll över genomförda inspektioner
- Översikt över ditt Field kit
- Möjlighet att beställa reservdelar och förbrukningsartiklar
- Prognos för kommande servicetillfällen
- Ekonomisk uppföljning för maskinen
- Produktions- och maskininformation

Allt för att du enkelt ska kunna planera och administrera din verksamhet.

Reservdelar nära till hands

Med tillgång till ett välplanerat Field kit i anslutning till din maskin får du omedelbar access till rätt reservdelar och förbrukningsmaterial. Innehållet i just ditt Field kit anpassas och optimeras utifrån vår kunskap om din maskinmodell samt utifrån din faktiska konsumtion av reservdelar och förbrukningsvaror.

Du kan enkelt beställa påfyllning till ditt Field kit med en knapptryckning i MaxiFleet Service. För att säkerställa att både ägare och förare är informerade om vad som händer runt maskinen skickas information om beställningar och leveranser via e-post eller sms.

Förutsägbara kostnader

ProAct 2.0 erbjuds till ett fast pris per motortimme vilket möjliggör att du enkelt kan räkna fram den totala kostnaden över maskinens livslängd.

Dessutom får du månadsvis en tydlig ekonomisk uppföljning som innehåller dina servicekostnader och en sammanställning över alla dina inköp av reservdelar och förbrukningsvaror.

ProAct 2.0 går att teckna på både nya och begagnade maskiner, men för begagnade maskiner krävs en besiktningsinspektion innan avtalet skrivs.

Service och tjänster, Underhållsavtal

Ständiga förbättringar

Med ProAct 2.0 får du hela tiden ta del av de senaste uppdateringarna, funktionerna och förbättringarna.

- Servicepunkterna vid inspektion och service anpassas och optimeras ständigt för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av varje tillfälle.

- För att skapa det optimala lagerinnehållet utifrån din maskinmodell och ditt aggregat finjusteras ständigt det rekommenderade innehållet i ditt Field kit. 

- Du har alltid tillgång till de senaste uppdateringarna i MaxiFleet och MaxiFleet Service för att du ska få ut så mycket information som möjligt gällande din maskin.

Hand holding mini harvester Proact

Ökad trygghet

Med ProAct 2.0 är du alltid i trygga händer. Utifrån vår expertkunskap och långa erfarenhet av våra maskiner har vi utvecklat en serviceplan som optimerar din maskins produktiva drifttid. All service utförs av auktoriserade Komatsu Forest experter som kan din maskin.

Dessutom säkerställer vi att din Komatsu förblir hundra procent Komatsu genom att enbart använda högkvalitativa originaldelar och förbrukningsvaror ur vårt ProSelect-sortimentet. Produkter som är konstruerade och testade för just din maskin för att maximera livslängd och produktivitet.

Komatsu Forest tekniker

Ökat andrahandsvärde

Det förebyggande underhållet ger inte bara ett bättre skick på din maskin.

Samtidigt får du en historik på maskinen som skapar ett högre värde och ger en trygghet för maskinens nästa ägare.

Serviceintervall ProAct 2.0

Färre stopp - mer tid till produktion

Förlängda serviceintervaller

Alla ProAct 2.0 maskiner erbjuds ett förlängt serviceintervall på 750 timmar, vilket innebär lägre servicekostnader och utökad produktionstid.

För att säkerställa maximal produktivitet erbjuder vi en heltäckande service med noggrant uträknade serviceintervaller. Strategiskt planerade inspektioner och proaktiv service utförs i precis rätt tid av auktoriserad Komatsu-personal. Dessutom används enbart högkvalitativa originaldelar som är anpassade och testade på våra maskiner.

Allt detta ingår i ProAct 2.0 till en fast kostnad per motortimme:

 • Inspektions- och servicebesök av tekniker/mekaniker enligt Komatsu Forest’s nuvarande serviceplan
 • Fria kilometerkostnader vid inspektions- och servicebesök
 • MaxiFleet Advanced licens med MaxiFleet Servicemodul
 • Nymaskinsservice 250 h
 • Utökad fabriksgaranti
 • Brandbesiktning av automatisk brandsläckning
 • Komatsu original serviceoljor och filtersatser
 • Miljöavgifter för oljor och filter
 • Oljeprovsanalys på hydraulolja
 • Glykol
 • Tangentbordsbyte
 • Möjlighet till ett lättillgängligt fältlager inklusive förslag på rekommenderat innehåll
 • Vid första inköp av rekommenderat material till Field kitet erhålls rabatt
 • Månadsvis ekonomisk uppföljning
 • Månadsvis rapport på maskinens prestanda och produktivitet

Innehållet i ProAct 2.0 varierar mellan olika marknader samt uppdateras och optimeras löpande.
ProAct 2.0 XP

Upp till 9 000 timmars bekymmersfri produktivitet

ProAct 2.0 XP - Utökat komponentskydd

Vid köp av ny maskin har du möjlighet att teckna tilläggsavtalet ProAct 2.0 XP som ger  ett utökat skydd för maskinens huvudkomponenter.