Vår produktionsanläggning

Framtidens hållbara arbetsplats

Under 2021 togs Komatsu Forest nya framtidssäkrade fabrik i drift. Fabriken ligger i utkanten av Umeå och har fokus på hållbar produktion och IoT.

Komatsu Forest har både huvudkontor och tillverkning i Umeå. Den nya fabriken har byggts på industriområdet Klockarbäcken i stadens utkant och är är något av ett unikt landmärke med sina närmare 40 000 m2 uppdelat på produktionsyta i två plan samt en tillhörande kontorsbyggnad i sex plan.
SolcellspanelerMiljö
Fabriken har högt ställda mål kring minskning av CO2-utsläpp, minskad vattenförbrukning, minskat avfall och en ökad biologisk mångfald. På fabrikens tak finns en av Nordens största solcellsanläggningar.

Byggnaden är uppförd i enlighet med den svenska miljöstandarden Miljöbyggnad Guld, med kravet att ligga under en energiförbrukning på 60 kWh/m². Vi uppskattar vår förbrukning till cirka 40 kWh/m².

Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser från anläggningen ska vara noll år 2050.
Arbetsmiljö

Anläggningen har byggts med stort fokus på en säker och hälsosam inomhusmiljö och ger goda förutsättningar för social hållbarhet.

Säkerhet har första prioritet och vi arbetar hårt för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och olyckor.

Med ett proaktivt arbetsmiljöarbete ökar kreativitet och produktivitet, och därmed också lönsamheten och tryggheten i anställningen. Vi vill att arbetsmiljön ska utvecklas i aktivt samarbete mellan medarbetare.

Monteringslina Komatsu Forest
Produktion
Fabriken har endast en produktionslina, vilket ger en effektiv produktionsprocess med en hög kvalitet. Vad gäller IoT har vi tagit ett stort steg mot framtiden då vår tillverkningsprocess är uppkopplad.

Anläggningen kan snabbt möta förändringar och anpassa sig till verksamhetens behov, både i fabriken och på kontoret.