Tillsammans för en hållbar framtid

Creating Value Together

Hållbarhet är en central del av Komatsus historia och vår varumärkeslöfte; att skapa en hållbar framtid där människor, våra verksamheter och vår planet utvecklas tillsammans. 

 Komatsu har antagit utmaningen att bli koldioxidneutrala till år 2050. Men redan år 2030 har vi som mål inom Komatsu att reducera våra koldioxidutsläpp med 50% från vår produktion och användningen av våra maskiner*.

Ett viktigt steg i den här riktningen togs när Komatsu Forests produktionsanläggning i Umeå i juni 2023 blev koldioxidneutral.

I linje med vårt mål att minska utsläppen från användningen av våra maskiner arbetar vi med flera parallella aktiviteter, varav elektrifieringen av våra skogsmaskiner är ett fokusområde.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 14001, den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem. Certifieringen är utfärdad av DNV.

*Jämfört med basår 2010

 

Vår hållbarhetspolicy

Denna policy vägleder oss i vårt dagliga arbete och är en naturlig del av alla våra aktiviteter, vid vår produktionsanläggning, under hela produktutvecklingen och med våra produkter och lösningar på våra kunders arbetsplatser. Den vägleder oss för att skapa en hållbar framtid där människor, verksamheter och vår planet utvecklas tillsammans.

three people talking

Med människor

  • Vi erbjuder en miljö där alla medarbetare runt om i världen på ett säkert och hälsosamt sätt kan arbeta som ett team, med respekt för varje individ och med tillfredställelse och stolthet i sitt arbete.
  • Vi utbildar medarbetare som kan anta utmaningar på olika arbetsplatser och i olika regioner, skapa nya värden tillsammans med kunderna och bidra till att förverkliga ett hållbart samhälle.
  • Som Komatsu Group ska vi respektera mänskliga rättigheter i alla delar av vår affärsverksamhet.
Two men in front of forest machine

Med verksamheter

  • Vi bidrar till samhället genom vår affärsverksamhet genom att förse våra kunder med säkra och högproduktiva produkter, tjänster och lösningar som förverkligar en hållbar infrastrukturutveckling, resursutveckling och ett återvinningsorienterat samhälle.
  • Vi bygger relationer med våra affärspartners och lokalsamhällen som möjliggör ömsesidigt förtroende, rättvisa, samexistens och gemensamt välstånd.
  • Vi följer samhällets regler, inklusive lagar och förordningar, och strävar efter att uppriktigt bemöta de krav och förväntningar som alla intressenter, inklusive samhället, har.


Med vår planet

  • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och bevara den globala miljön genom att använda avancerad teknik i all vår affärsverksamhet.
  • Genom tillverkning och teknisk innovation strävar vi efter att öka både det globala miljöskyddet och affärstillväxten.
  • Vi strävar efter samarbete och att skapa värde med våra intressenter för att uppnå en hållbar planet och framtid.
Komatsu Forest production facility

Vår produktionsanläggning

En arbetsplats för framtiden

Med människor Vår anläggning är utformad för en god arbetsmiljö, där säkerheten alltid kommer i första hand. 

Med verksamheter Vår anläggning är utformad för att  kunna möta det växande behovet av skogsråvara.

Med vår planet I juni 2023 nådde vi en viktig milstolpe när vi blev koldioxidneutrala i vår produktion.
931

Våra kunders arbetsplats

Morgondagens teknik och innovation

Med människor  För att våra kunders arbetsplats ska vara hållbar behöver maskinen vara användarvänlig och ergonomisk.

Med verksamheter Maskinen måste vara effektiv och lönsam för verksamheten.

Med vår planet Samtidigt bör maskinen vara utformad så att den är skonsam mot miljön och de omgivningar där den används.
MaxiFleet

Våra digitala lösningar

Stöd för hållbara beslut

Med människor Våra digitala lösningar kopplar samman människor så att de kan samarbeta på ett enkelt sätt. Funktioner för att markera områden eller gränser på kartan och att kunna skriva meddelanden gör att teamet kan hjälpa varandra.

Med verksamheter För att förenkla arbetsdagen hjälper våra digitala lösningar till att analysera stora mängder produktionsdata.

Med vår planet Med data kan du fatta hållbara beslut. Ta den kortaste vägen till virket, skapa digitala stängsel för att säkra fornlämningar eller använda olika kartlager för att planera verksamheten baserat på det mest hållbara valet.
Komatsu Forest

Våra partnerskap och samarbeten

Hållbart samarbete

Med människor Som ett globalt företag strävar vi också efter att vara en värdefull partner till samhällen runt om i världen och efterlevnad av samhällets regler är mycket viktigt för oss.

Med verksamheter Vi har alltid arbetat nära våra kunder för att förstå och tillgodose deras behov och samarbete med leverantörer och andra intressenter är viktigt för oss.

Med vår planet Konceptmaskinen Centipede är ett bra exempel på ett samarbetsprojekt med den svenska skogsindustrin.

Vårt samhällsansvar

Vi tror på att ge tillbaka

Med människor Vi bidrar regelbundet till välgörenhetsorganisationer som UNHCR, Läkare utan gränser och Röda korset.

Med verksamheter Vi genomför aktiviteter som utvecklar våra medarbetare, återförsäljare och leverantörer, och utnyttjar också vårt kunnande för att odla talanger i lokalsamhället. Ett exempel är vårt samarbete med Dragonskolan i Umeå.

Med vår planet Med gemensamma ansträngningar kan vi göra gott för vår planet. Varje år deltar vi i Earth Day, ett event som genomför aktiviteter som syftar till att skydda vår miljö. Vi deltar också i globala initiativ för återplantering av skog.