”Vi belyser Uptime och även framtidens Uptime-lösningar från två håll under mässan; dels utifrån service, dels utifrån tillgänglighet av reservdelar,” säger Ralf Pohland, General Manager Parts som tillsammans med Jörgen Nilsson, Produktchef för Connected Products närmare förklarar vad som visas under mässan.

Vi börjar med service. På mässan kommer ett nytt koncept för digitalt underhåll att visas för första gången. Konceptet är nästa steg av dagens ProAct - företagets proaktiva serviceavtal som med förebyggande inspektioner och service använder schemalagda stillestånd för att undvika oförutsedda stopp. Dagens ProAct bygger på viss digital maskininformation som uthämtas från fleet-managementsystem MaxiFleet. I det nya konceptet, som visas på mässan, baseras servicen i ännu högre utsträckning på digital maskininformation vilket gör att servicen blir mer anpassad till maskinens faktiska tillstånd.

”Genom en högre grad av digitalisering kan även viss del av de fysiska inspektionerna ersättas med digitala. Vid en digital inspektion behöver du som kund inte stanna maskinen, i stället scannar din tekniker av maskinen utifrån givna mätpunkter och larm. På det sättet kan vi följa maskinen och erbjuda service när det behövs,” säger Jörgen.

När det kommer till reservdelar vill företaget ta möjligheten att fånga upp intresset för självbetjäning av reservdelar och förbrukningsmaterial. Besökarna på mässan uppmuntras att prova på och utvärdera en ny självbetjäningslösning som finns på plats i montern. Den går ut på att ett sortiment av reservdelar och förbrukningsmaterial finns tillgängligt i en smart container. Du som kund får ett inlogg och kan därefter hämta ut de produkter du behöver. Systemet skannar sedan av innehållet i containtern och du får en faktura på de varor du har hämtat ut.

”Det här är en nyhet som inte finns ännu, men som vi ser skulle ge fördelar för våra kunder. Under mässan vill vi ta reda på intresset att handla på det här sättet,” fortsätter Ralf.

På plats är det inte enbart framtidslösningar som visas utan även det som händer här och nu. Du kan lära dig mer om hur tillgänglighet och reservdelsförsörjning ser ut idag och hur snabbt reservdelar kan vara på plats på din närmaste verkstad eller reservdelsdepå (dropbox).

Du kan även titta närmare på företagets Uptime-kit, det vill säga ett litet lager av noga utvalda komponenter som du själv kan ha med dig ute i skogen. Allt för att minimera tid och omkostnader för stillestånd. Speciellt komponerade Uptime-kit finns för skördare, skotare och aggregat.

”Vi ser fram emot att träffas och är nyfikna på att se hur våra nyheter tas emot av våra besökare,” konstaterar både Ralf och Jörgen avslutningsvis.