Motorvärmarfunktionen i MaxiFleet har fått flera praktiska uppgraderingar som gör den både enklare och bättre. Information om aktuell batterikapacitet, hyttemperatur och maskinens position skickas regelbundet till MaxiFleet – oavsett om maskinen är igång eller inte. Det gör att föraren exempelvis kan se att värmaren fungerar och har värmt upp hytten, att det finns tillräcklig batterikapacitet för att starta maskinen och så vidare.

De flesta har programmerat ett schema för maskinens motorvärmare utifrån sin vanliga arbetstid. Men ibland behöver man arbeta på andra tider och med den nya funktionaliteten är det enkelt att gå in i MaxiFleet och programmera att motorvärmaren ska starta exempelvis en timme tidigare. Maskinens förprogrammerade motorvärmarschema kan visas i MaxiFleet, men ändringar i detta schema kan endast göras i maskinen. Det är också möjligt att slå av eller på motorvärmaren manuellt genom MaxiFleet.

Den uppgraderade motorvärmaren är den första förbättringen som möjliggjorts genom den nya, uppkopplade tekniken, men fler smarta nyheter är att vänta.