Den nya motorinstallationen innebär en rad fördelar; så som ett helt nytt AdBlue-system, nytt avgassystem och hydrauliska ventillyftare.

Det nya AdBlue-systemet är helt omarbetat, med fokus på förbättringar som ökar tillförlitligheten. Tanken har en ny placering i det främre, vänstra förvaringsutrymmet och har också förbättrats med en ny lösning för påfyllning med både spillskydd och filtrering. Allt för att underlätta det dagliga underhållet av maskinen.