Krankörning består av flera olika, simultana moment och under en dag blir det många handrörelser för att få ut virket till vägen. En erfaren förare har naturligtvis rörelserna i ryggmärgen, men ett förenklat förfarande skulle spara på kroppen och effektivisera krankörningen. Det var den centrala idén bakom utvecklingen av Smart Crane.

Med Smart Crane kommer fördelar som att föraren orkar mer och kan hålla en jämn och hög produktion under hela dagen. Det är möjligt tack vare kranens precision och mjuka rörelsemönster - med mindre gungningar och vibrationer kan föraren helt enkelt arbeta på ett mer avslappnat sätt. Med Smart Crane förenklas även kranstyrningen. Med endast tre spakrörelser styr föraren enkelt gripen exakt dit den ska.

"Teleskoputskjutet sköts automatiskt och föraren får en sak mindre att tänka på. Färre spakrörelser gör att jobbet går lättare, även för en erfaren förare, och bidrar till en bättre förarergonomi. En annan fördel är att det blir betydligt lättare för en ovan förare att lära upp sig och snabbt bli duktig på krankörning", förklarar Daniel Grabbe, produktchef för skotare hos Komatsu Forest.

Smart Crane anpassar sina egenskaper beroende på var i krancykeln gripen befinner sig, på samma sätt som en erfaren förare gör. Det gör att kranen beter sig olika beroende på om föraren plockar virke från backen, lastar det i lastutrymmet eller lastar av vid avlägget – allt för att uppnå så hög produktivitet som möjligt i varje moment. Detta syns till exempel i hur Smart Crane prioriterar teleskoputskjutet framför lyftarmen, vilket sparar både tid och bränsle.

"Tekniken bakom Smart Crane bygger vidare på vår intelligenta kranstyrning SmartFlow, där bland annat en intelligent kranventil övervakar att rätt tryck och flöde levereras till kranen vid varje tillfälle, oavsett last. Tack vare den aktiva krandämpningen får vi dessutom en fantastisk känsla i krankörningen, med stor precision i alla rörelser. Kranen upplevs helt enkelt som en förlängning av den egna armen", fortsätter Daniel Grabbe.

En annan orsak till kranens utmärkta precision är att Smart Crane fördelar rörelsen mellan kranfunktionerna så att vibrationer och stötar minskar. Det bidrar till en bättre förarergonomi samtidigt som det skyddar krankomponenterna och ökar deras livslängd. Eftersom en så stor del av skotarförarens arbetsdag består av krankörning så finns det stor potential i att effektivisera den. Med Smart Crane får föraren uppleva fördelar som enklare krankörning, bättre ork och högre produktivitet. Fördelar som är positiva för både lönsamhet och förarens välmående.