KÄLLUNDA GÅRD är ett gods med anor från 1300-talet. Där bedrivs idag jord- och skogsbruk. Fastigheten är unik då den både har ett högt naturvärde och produktionsskog. Den har varit i familjens ägor sedan 1800-talet. 

Stefan Ahlander har under många år arbetat på skogsfastigheten. Han lärde tidigt känna Carls mormor och mamma som äger gården. De tre kom fram till att de tänkte väldigt lika när det kommer till produktion och naturhänsyn. För Stefan ligger skogen honom varmt om hjärtat. 

– Jag lever en liten tid på jorden. Jag har ett arv att förvalta. Jag vill göra det så värdig som möjligt och lämna över något bra till nästa generation. Mitt synsätt att bruka skogen för jag över till mina anställda, det är viktigt att vi alla tänker lika för att göra ett så bra jobb som möjligt, fortsätter Stefan.

Det är något som Carl kan intyga. Han har nämligen själv jobbat som skotarförare i Stefans företag.

– Sedan jag tog över driften 2015, har vi haft ett mycket nära samarbete. Utan Stefan i upplärningsperioden hade det inte gått, menar Carl. 

Tillsammans sätter de strategin för skogsskötseln och resonerar kring förutsättningarna och rätt timing för gallring. Boniteten är bra i området och det är viktigt att komma in rätt med förstagallringar. Efter orkanen Gudrun 2005, ser man på skogsbruket på ett annat sätt. Orkanen orsakade stor förödelse i trakten, men Källunda Gård klarade sig relativt bra, troligen beroende på att lövskog står inne i barrskog. 

– Vi kan inte förutse stormar och orkaner, men vi kan sköta skogen för att klara dessa så bra som möjligt. Vi har tänkt om och har numera kortare omloppstider, fortsätter Carl.

DEN OBLIGATORISKA skogsbruksplanen måste alltid stämmas av med verkligheten. Att vara aktiv är viktigt, särskilt i områden där boniteten är hög. Tillsammans med hela Dannäs Skog samarbetar Carl för att hålla koll på timingen för gallringen. 

– Det är väldigt roligt, säger de båda. Stefan menar att det är mycket motiverande att få ett sådant förtroende och ansvar och att det blir roligt att hålla på. 

– Alla markägare borde köra skotare i ett halvår. Det är mer komplext än vad man tror att bedöma vad som är drivbart just nu; det krävs både kunskap och planering. Har man suttit i en maskin vet man att det inte alltid är lönsammast att hugga, och man får upp ögonen för problem man aldrig skulle haft kännedom om annars, säger Carl.

– Carl kör inte längre skotare men han är alltid välkommen att hugga in när han vill och det behövs, avslutar Stefan.

DANNÄS SKOGSENTREPRENAD
Ägare: 
Stefan Ahlander
Komatsu-maskiner: Komatsu 835, Komatsu 901XC med S82 aggregat och ProAct 2.0.
Utmärkelser: Dannäs Skogs-entreprenad AB har belönats av Skogsstyrelsen och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin för:  
”... förtjänstfull verksamhet inom det egna företaget där vederbörande ansetts utgöra ett föredöme inom sin yrkesgrupp.”