Med årsmodellsuppdateringen kommer införandet av en ny sorts ventilpaket som ger flera fördelar. Det är samma sort som utvecklades till C164, där det har visat sig fungera bra.

Till att börja med så har det nya ventilpaketet längre livslängd än den tidigare, vilket har verifierats i tester. Motståndskraften mot slitage ökar aggregatets tillförlitlighet och bidrar till mer drifttid samt minskade kostnader för reparationer. Med det nya ventilpaketet blir det också lägre energiförluster tack vare minskat hydrauliskt motstånd, vilket sparar bränsle. 

Bättre stamhållning under fällning är en annan förbättring, vilken kommer sig av att oljeflödets riktning i matningssystemet har inverterats. Testförare som provat nya Komatsu C144 menar att de får mer respons från aggregatet och sammanfattar körkänslan som ”distinkt”.

Såglådans design har också förbättrats på ett sätt som förenklar underhåll och ökar tillförlitligheten. Dessutom har matningshastigheten för den mindre matarhjulsmotorn (627 cc/315 cc) ökat från 5 m/s till hela 6,5 m/s, vilket hjälper till att höja både produktiviteten och lönsamheten för skogsmaskinsentreprenören.