Komatsu C164 är ett helt nytt aggregat i den populära C-klassen och en perfekt matchning mot Komatsu 951. Det robusta aggregatet är speciellt framtaget för att kunna hantera grov skog, samtidigt som den kompakta konstruktionen gör det smidigt och lätthanterat på maskinen. C164 bygger vidare på det framgångsrika konceptet från övriga C-aggregat, men det är ett helt nytt aggregat där många delar är specialdesignade utifrån aggregatets storlek och tänkta användningsområde.

Constant Cut, sågmotorstyrningen som säkerställer att aggregatet har rätt kedjehastighet genom hela kapcykeln, är vidareutvecklad speciellt för C164 för att kunna hantera långa sågsvärd och grova träd. Sågens placering är utformad för optimal avverkningsprestanda och är helt ny jämfört med hos andra C-aggregat. Den nya positionen ger ett bättre kap i aggregatets riktning, vilket i sin tur ger sågsvärdet bättre livslängd samtidigt som det minskar risken för kapsprickor.
För ökad hållbarhet och livslängd har kedjesträckningen på svärdet förbättrats, sågsvärdets infästning har en mer robust konstruktion, starkare svärdklämma och ökade bultdimensioner.

Rotatorn har en robust design samt en ny hydraulmotor och större svängkranslager, allt för att klara av krävande avverkningar. För att göra aggregatet mer bränsleeffektivt har C164 även en ny typ av hydraulventil som kan hantera ett högt flöde, vilket minskar energiförlusterna.

C164 är ett “carry” style-aggregat, där stammen bärs upp av matarhjulen och kvistknivarna främst används för kvistning. Matningssystemet ger en bra kontakt mellan aggregatet och stammen, vilket minskar klämtrycket och gör matningsprocessen enrgieffektiv. Komatsu C164 levereras med möjlighet att välja två olika matarvalsmotorer. Den större motorn är standard och ger hög dragkraft och ökar aggregatets produktivitet. Den mindre motorn är ett tillval och ger en mer aggressiv matningsstart men med mindre kraft än den större motorn.

Enligt kundönskemål, har C164 en helt ny tilt lock-funktion, alltså möjligheten att låsa tiltlänken i önskad vinkel, vilket underlättar att komma åt till exempel svåra grenar eller dubbeltoppar.

Find End-funktionen gör det möjligt att nollställa längdmätningen utan att först behöva göra ett nytt kap, vilket minskar avverkningsrester och minimerar värdeförluster. Det är särskilt användbart när aggregatet används för upparbetning av redan fällda träd.

Aggregatet har ett antal egenskaper särskilt designade för att minimera oplanerade stillestånd och därigenom förbättra produktiviteten. Ramen är konstruerad och verifierad för att stå emot krafterna i tunga avverkningar. Komponenter som aggregatdatorn är väl skyddade under huven. Till strategiska komponenter används gjutjärn och slangarna har ORFS-tätningar. Allt sammantaget så är C164, i kombination med Komatsu 951, ett kraftfullt redskap för tuffa avverkningar