I linje med företagets krishanteringspolicy har Komatsu inrättat en krisgrupp ledd av dess vd och koncernchef Hiroyuki Ogawa, där information samlas in och analyseras, och framtida åtgärder diskuteras. 

På grund av nuvarande störningar i leveranskedjan och osäkerheten i den finansiella och ekonomiska situationen har företaget beslutat att tillsvidare ställa in leveranser till Ryssland.*

Komatsu-koncernens högsta prioritet är säkerheten och hälsan för alla intressenter, inklusive anställda och deras familjer, kunder och leverantörer, och de många globala samhällen där företaget är verksamt. 

*Komatsu Forest beslutade att från och med den 25 februari och tills vidare ställa in alla leveranser av maskiner och reservdelar till Ryssland.