Flera förbättringar har gjorts på längdmätningsfunktionen för att öka mätnoggrannheten. Till exempel har längdmätningsarmen nu en starkare design, vilket förbättrar dess livslängd och gör att den bättre klarar trycket från mätcylindern. Andra förbättringar rör längdmätningscylindern och förstärkningar i ramen. Med dessa förbättringar kan mäthjulet bättre följa stammens kontur, vilket ökar mätnoggrannheten.

Ett annat förbättringsområde är sågenheten, som har fått ett mer robust sågsvärdsfäste, vilket ger en smidigare och mer tillförlitlig drift. Sågenheten har också utrustats med en skyddsplåt som täcker sågsvärdsfästet och skyddar kedjan när sågsvärdet är i utgångsläget.

Andra nyheter inkluderar en valbar hydraulisk toppkniv, som passar bra vid avverkning av krokiga stammar eller tjocka och svårhanterade grenar. Dessutom har aggregatet förbättrats med förstärkningar i ramen, starkare infästning av aggregatdatorn och användning av expanderbultar för matarhjulsarmarna. Alla dessa förbättringar bidrar till att öka tillförlitligheten och livslängden på aggregatet.