Om kranen är förarens förlängda arm så är gripen handen som greppar timret. Därför är det förstås viktigt att gripen är optimerad för att snabbt och kraftfullt samla, rulla in och greppa virket. Komatsus nya gripar innehåller många produktiva uppdateringar som gör dem till effektiva och pålitliga kompanjoner i skogen.

Ny design med större öppning

Den mest påfallande skillnaden är att öppningsvidden är markant större, vilket gör att gripen lättare och snabbare tränger ner i virkeshögen. Inrullningsegenskaperna har också förbättrats, vilket sparar dyrbar tid. De nya griparna har också förfinats när det gäller att samla ihop och räta upp timret.

Förutom de nya egenskaperna så har gripprogrammet förstås behållit de starka fördelarna hos de tidigare modellerna, så som den robusta och tåliga konstruktionen. Med de nya griparna kommer också flera förbättringar som ger bättre livslängd, vilket bidrar till att ge griparna ännu bättre tålighet i den tuffa skogsmiljön. Med kombinationen av gamla och nya fördelar bidrar Komatsu-griparna till att effektivt skota virke till väg.

Tio nya gripmodeller

Med det nya gripprogrammet erbjuds hela 10 gripmodeller, uppdelat i 6 storleksklasser. Utbudet spänner från G82, som rymmer 0,26 m2 upp till G87H som rymmer hela 0,50 m2. Modellprogrammet är uppdelat i standard, bioenergi (ris) eller heavy duty. Griparna är kompatibla med skotare av de vanligaste fabrikaten samt med de flesta sorters lastbilskranar och andra fordon som hanterar timmer.