I ett första steg ligger fokus på att utveckla semiautonoma maskiner – att maskinen utför vissa moment automatiskt. Ett stort steg mot ett effektivare skogsbruk och ett attraktivare föraryrke.

- Det vi talar om nu är hur vi utvecklar vissa moment att vara självgående. Föraren gör vissa moment, och andra moment utförs automatiskt av våra smarta maskiner. Det kommer bli betydligt produktivare avverkning och en enklare vardag med mindre stress för föraren, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest. 

I en bransch med en lång tradition kommer det här att innebära en betydande utveckling:

- Vi har hela tiden drivit på utvecklingen av det mekaniserade skogsbruket. Från handkraft till skogsmaskiner, från analogt till digitalt. Dagens skogsmaskiner har hög komplexitet. Det är tuff terräng, flertalet avancerade moment och mycket data som bearbetas. Nu tar vi det ett steg längre med arbetet mot framtidens smarta maskiner, fortsätter Erik Nilsson. 

För att vara ledande i utvecklingen ser Erik Nilsson att det behövs ytterligare specialister till Komatsu Forests utvecklingsavdelning, med expertkunskap inom AI och big data. Han vill också passa på att framhäva det spännande arbete som väntar.

- Att vara en del av förändringen i denna viktiga bransch är intressant. Här får man också göra det hela vägen från utveckling till att faktiskt vara med ute i skogen och testa. Det måste jag säga är relativt unikt.