‒ Vi har en produktionsanläggning som är nära koldioxidneutral och vi jobbar med samma målmedvetenhet för att reducera CO2-utsläppen från användandet av våra skogsmaskiner. Visionen är att nå en “net zero emission worksite”, säger Erik Nilsson, CTO på Komatsu Forest.

‒ Vi ser ett ökande intresse hos våra kunder och samarbetspartners att minska skogsmaskinernas miljöpåverkan. Vi har som mål att reducera CO2-utsläppen från våra produkter med 50 % fram till 2030 och räknar med att ha något på marknaden innan dess, säger Peter Hasselryd, VP Marketing & Sales på Komatsu Forest.

Att öppna upp för elektrifiering i skogen är ett banbrytande tekniksteg för Komatsu Forest - vilket samtidigt innebär stora utmaningar. Eftersom maskinerna arbetar off-grid, i det här fallet utanför befintligt elnät, finns det många aspekter att ta hänsyn till vid utvecklingen av nya maskinlösningar. För att maskinerna ska kunna använda olika typer av energimedia behövs energidistributionslösningar till arbetsplatsen i skogen.

‒ Vi går gärna i täten, men samarbete och partnerskap är en viktig del för omställningen i skogen, säger Erik Nilsson. För att lyckas krävs utvecklingen av ny teknik och nya systemlösningar som kan erbjuda våra kunder förutsättningar att använda förnybara energikällor.

Den nya utvecklingsavdelningen kommer att utökas stegvis och företaget söker personer med flera olika typer av kompetenser.

‒ Vi söker elfordonsutvecklare, hårdvaru- och mjukvaruutvecklare, beräkningsingenjörer, applikationsingenjörer inom energi, hydraulik och mekanik, men vi ser också att vi behöver nya kompetenser inom bland annat fordonscertifiering och testning, alla med ett genuint intresse att utveckla produkter och lösningar för en hållbar framtid, säger Erik Nilsson.