”Bakgrunden är att Coronapandemin har orsakat att vissa av våra leverantörer har stängt ner sin produktion, vilket tvingar oss att stänga vår produktion helt under tre veckor, därefter avser vi att stegvist öka produktionen. Vår produktionsplan förutsätter dock att våra leverantörer kan starta upp sin produktion enligt plan och att restriktioner för smittspridning tillåter det”, meddelar Jens Bengtsson VVD på Komatsu Forest.

Övriga åtgärder som har tagits är att företaget har avslutat konsultavtal och sagt upp visstidsanställda i produktionen.

Företaget kommer att fortsätta att bedriva sin serviceverksamhet i den utsträckning som restriktioner på olika marknader tillåter.

”Vi ser att på många ställen runt om i världen kan våra kunder fortfarande bedriva sin verksamhet. Därför kommer vi att göra det vi kan för att på ett säkert sätt utföra service och tillgodose reservdelar till våra kunder. Våra verkstäder och serviceställen kommer att utföra sitt arbete utifrån de restriktioner som anges för minskad smittspridning”, avslutar Bengtsson.