Därför gör Komatsu Forest gemensam sak med Komatsu-bolagen i Europa och moderbolaget Komatsu Ltd i Japan och donerar cirka 1,2 miljoner kronor till välgörande ändamål. Donationen går till den internationella organisationen Läkare Utan Gränser samt lokala stödorganisationer i Storbritannien, Italien och Brasilien.

Den största delen av donationen går till Läkare Utan Gränsers internationella insamling, så de kan använde pengarna till de insatser de finner mest angelägna i kampen mot pandemin.
- Situationen försvåras för redan utsatta grupper. Därför känns det angeläget att kunna bidra till Läkare Utan Gränsers globala arbete med att hjälpa människor i nöd, säger Jens Bengtsson, VD på Komatsu Forest.

Läkare Utan Gränser riktar sina insatser till platser där människor lever under svåra förhållanden, såsom flyktingläger eller konfliktområden, där tillgången till hälso- och sjukvård redan är mycket begränsad och där nu utbrottet av Covid-19 tagit fäste. I många länder där de arbetar finns det få medicinska aktörer och knappt någon intensivvård. I likhet med många hjälporganisationer upplever Läkare Utan Gränser svårigheter att verka på grund av pandemin, då reserestriktioner tillsammans med det smittsamma viruset påverkar både patienter och anställda. Läkare Utan Gränser är till största delen beroende av enskilda och privata donationer för finansieringen av sin verksamhet.

I Storbritannien, Italien och Brasilien har pandemin slagit hårt mot befolkningen och där har Komatsu valt att rikta bidraget mot lokala hjälpinsatser. I Storbritannien går pengarna till Peoples Kitchen och Carlisle Foodbank. I Italien riktas bidraget till Röda Korsets insatser lokalt. I Brasilien går bidraget till skyddsutrustning inom sjukvården på Açailândia/MA Health Department. Staden är mycket fattig och påfrestningarna på sjukvården är stora.

Komatsu vill på det här sättet ge Läkare Utan Gränser och de lokala stödorganisationerna ett bidrag så att de kan fortsätta med sitt viktiga arbete.