Hela Komatsu-koncernen har en vision om att vara helt koldioxidneutrala år 2050. Det gäller såväl produktionen som användningen av Komatsu-maskiner.

Den visionen var även tydlig i utformningen av Komatsu Forests nya produktionsanläggning, belägen på Klockarbäcken i Umeå, som stod inflyttningsklar 2021. Tack vare att verksamheten i de gamla lokalerna nu är nedmonterad och att de hjullastare som används inom företagets produktion inte längre tankas med diesel, har företaget nu uppnått det eftertraktade målet med en koldioxidneutral produktion. Från och med 26 juni tankas alla fordon inom produktionen, inklusive de skogsmaskiner som företaget själv tillverkar, med HVO100, dvs biodiesel som är tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter. Införandet av HVO100 är ett initiativ som Komatsu-koncernen genomför på alla dess fabriker i Europa under våren och försommaren 2023.

‒ Vi är oerhört stolta att vi nu uppnår en koldioxidneutral produktion av våra skogsmaskiner. Den sista och viktiga pusselbiten är införandet av HVO100. Men det betyder på intet sätt att vi är färdiga, säger Jens Bengtsson, VD på Komatsu Forest.

I företagets strävan att uppnå ett helt koldioxidneutralt avtryck, jobbar de nu vidare med utvecklingen av framtidens hållbara skogsmaskiner. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ske stegvis.

‒ Det är en kombination av nya innovationer och goda samarbeten med partners och leverantörer som kommer att leda oss till målet. Det finns mycket att göra, elektrifiering av våra maskiner finns redan på agendan och vi följer även utvecklingen av fossilfritt stål med stort intresse. För oss är det viktigt att vår verksamhet ska bidra till samhället och vårt sätt att göra det är att ta hållbarhetsfrågan på största allvar och arbeta målmedvetet och uthålligt – tillsammans, avslutar Jens.