Skogen är en viktig näring för Komatsu och i sin strävan för ett hållbart skogsbruk är det ett naturligt steg att inom koncernen komplettera sitt utbud med produkter även inom detta område. Skogsplantering förväntas expandera över hela världen dels för att möta efterfrågan på skogsråvaran, dels utifrån ett miljöhänseende. Samtidigt växer behovet av att mekanisera skogsplanteringen eftersom det är ett manuellt arbete som är utmanande att rekrytera arbetskraft till.

Bracke Forest har omfattande kunskap och erfarenhet av att utveckla och tillverka produkter inom skogsvård. Sedan 2014 har Bracke och Komatsu samverkat kring utveckling genom att dela med sig av teknik och erfarenhet av både skogs- och entreprenadmaskiner. År 2020 lanserade Komatsu D61EM-23M0, världens första bulldozerbaserade automatiska planteringsmaskin.

- Vi är väldigt glada att kunna hälsa Bracke Forest välkomna som en del i Komatsu Forest Gruppen. Förvärvet av Bracke är ett steg i Komatsus vision att bidra till ett cirkulärt skogsbruk, säger Tom Sarin, EVP Attachment Division på Komatsu Forest.

Bracke Forest kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare under nuvarande företagsnamn. Ledningen för företaget blir densamma.

Om Bracke

Namn: Bracke Forest AB (onoterat)
Grundat: 1922
Huvudkontor: Bräcke
Representant: Klas-Håkan Ljungberg
Huvudsaklig bransch: Utveckling, tillverkning och försäljning av markberedningsprodukter och produkter för mekaniserad skogsplantering
URL: https://www.brackeforest.com/sv

Referens: Video på planteringsmaskinen D61EM-23M0
https://www.youtube.com/watch?v=00FNm4-gqwo&t=54s