Komatsu grundades i Komatsu City i Japan och har med utgångspunkt i kvalitet och tillförlitlighet under ett helt sekel arbetat för att vårda förtroendet från kunder, återförsäljare, leverantörer, partners och övriga intressenter.

Komatsu finns representerade genom ett stort antal bolag runt om i världen. Komatsu Forest är sedan 2004 en del i Komatsu-koncernen och har i 60 år varit synonymt med innovationer och lösningar för ett hållbart skogsbruk. När Komatsu nu firar 100 år gör man det som ett Komatsu genom att alla Komatsu-bolag enas i en gemensam företagsidentitet.

Komatsus värderingar tydliggörs genom en ny visuell identitet och löftet om att skapa värde tillsammans för en hållbar framtid. Med ”Creating value together” vill Komatsu lyfta det partnerskap som krävs för att samhällets, kundernas och andra intressenters behov ska kunna omsättas i lösningar som skapar värde även för kommande generationer.

Under det kommande året kommer Komatsu att fira sitt 100-årsjubileum genom en rad aktiviteter som knyter an till företagets värderingar. Med siktet inställt på de kommande 100 åren, strävar Komatsu efter att fortsätta vara en samarbetspartner som möjliggör en hållbar framtid där människor, företag och vår planet växer tillsammans.