En viktig förutsättning för ett bra kalibreringsresultat är att kalibreringsunderlaget är så bra som möjligt. Med det nya systemet säkerställs att ett lämpligt antal stammar används vid varje kalibreringstillfälle, vilket ökar precisionen i kalibreringen. Standardinställningen är att kalibreringen görs på tio stammar, men det är möjligt att justera efter egna behov (notera att mätningen görs på ett träd varje gång, men att systemet använder data från de senaste tio kalibreringarna).

När en ny stam mäts in faller den äldsta stammen ut ur kalibreringsunderlaget. För att säkerställa kvaliteten på maskinmätningen används dessutom bara stammar med god stamhållning för beräkning av kalibreringsförslag.  

New calibration

Med det nya systemet sker diameterkalibreringen inom olika intervaller. Det ger möjligheten att endast göra om-kalibrering i de intervaller där det finns avvikelser och där mätpunkter finns. Underlaget finns kvar efter genomförd kalibrering och grafiken visar hur den aktiva kalibreringen skulle ha mätt på dessa stammar. Sammantaget bidrar dessa förbättringar till att minimera risken för felkalibrering.

New calibration

En annan nyhet med det nya kalibreringssystemet är att längd- och diameterkalibrering enkelt kan kopieras mellan trädslag.  

Förutom den förbättrade kalibreringsmetoden så har visualiseringen av resultatet förbättrats. Systemet ger en visuell analys av stamprofil där alla mätpunkter visas och kategoriseras enligt färgkoder. Systemet visualiserar också på ett tydligt sätt mätfelen mellan maskin och klavning. 

Grundkalibreringen görs på samma sätt som tidigare, med mätrör.