Skogsbrukets historia bygger på fysisk styrka. Att vara stor och stark var de främsta attributen – och där ansågs männen passa bäst in. 

- Precis. Mannen var i skogen och kvinnan var kock, säger Lotta.

Tiderna förändras, och med dagens högteknologiska skogsmaskiner premieras hjärna istället för muskler. 

- Som det ser ut idag är det hjärnan som utför det storskaliga skogsbruket. Med tekniken har kvinnor lika goda förutsättningar som män att arbeta och lyckas i skogen, fortsätter Lotta.

Varför tror du att skogsindustrin fortfarande har flest verksamma män?
- För att det tar tid att bryta en norm. Jag tycker att vi tar steg, men har en lång bit kvar. Det är synd – för jag tror att hela skogsindustrin skulle utvecklas om vi fick in fler kvinnor. Jag som skogsentreprenör vill också ha ett större urval att rekrytera från – och om fler kvinnor vill utbilda sig till skogsmaskinsförare så ökar urvalet naturligt.

Hur ska fler kvinnor vilja söka sig till skogen?
- Jag tror att alla måste bidra. Tillverkare, entreprenörer, skogsbolag, skolor (etc.) måste jobba mer aktivt med frågan. Det kan vara åtgärder som att representera fler kvinnor i marknadsföring, släppa på machokulturen och uppmuntra unga tjejer att prova på. Det finns många små och stora saker att göra om man bara vill. 

Läs mer om Lotta Folkessons tankar om företagande och skogsbruk i senaste numret av Just Forest som du hittar här.