Under de två senaste veckorna har arbetet inletts med att förbereda produktionsstarten och introducera alla ca 220 medarbetare i produktionen för att vara redo inför start. Även om många har jobbat länge inom företaget är det nya arbetsmoment och processer som ska läras in.

− Vårt nya produktionsupplägg som bland annat innebär endast en monteringslina där vi bygger både skördare och skotare medför många fördelar, bland annat att vi kan följa upp kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i detalj. Dessutom kommer våra kunder att uppleva högre flexibilitet och kortare ledtider, säger Anna Fredriksson, fabrikschef på Komatsu Forest.

Monteringslinan drivs fram av AGV:er (Automated Guided Vehicles), dvs förarlösa truckar som automatiskt rullar framåt längs produktionslinan i långsamt tempo. Investeringen i AGV:er kommer innebära ett nytt, säkrare arbetssätt då maskinerna inte behöver lyftas för att förflyttas längs linan. Färre lyft innebär i sin tur att montörerna får en säkrare arbetsmiljö.

Allt är planerat in i minsta detalj för att optimera logistikflödet och minimera förflyttningar, även för personalen. Ett helt nytt lagerhanteringssystem styr respektive komponent till rätt plats i rätt tid. De flesta komponenter lagras dessutom varmt inomhus vilket ger en ökad kvalitet men även en kortare ledtid. Produktionspersonalen har även varit med och påverkat och byggt sina egna arbetsplatser - allt för att de ska fungera optimalt i produktionsprocessen.

Den interna kvalitetskontrollen utförs på ett mer planerat sätt i den nya fabriken, där eventuella kvalitetsbrister som upptäcks tas om hand så tidigt som möjligt i produktionsprocessen. Här finns också goda förutsättningar, för att minimera all typ av reparations- och bättringsmålning, vilket ger en minskad kemikalieanvändning och därigenom mindre miljöpåverkan och en förbättrad arbetsmiljö.

Hos Komatsu går säkerheten alltid först och den nya fabriken har planerats noggrant för att undvika eventuella risker. Att all verksamhet nu är samlad på ett ställe gör bland annat att inga skogsmaskiner behöver köra på allmän väg. Körvägar och körstråk, både ute och inne, är väl anpassade och utmärkta och säkerställer exempelvis att obehörig trafik och skogsmaskiner skiljs åt inom området.

−Det är en stor händelse i Komatsu Forest historia och det är med glädje och stolthet vi tar anläggningen i bruk. Samtidigt är det här bara början - vid årsskiftet står även kontorsbyggnaden klar och det är först då vi har alla anställda samlade på ett ställe. Det är nu det roliga börjar, vårt långsiktiga arbete med att förvalta de nya förutsättningarna, avslutar Anna Fredriksson.