Den välmatchade kombinationen av maskin, kran, hydraulik och gripare ger en skotare med hög produktivitet och god tillförlitlighet. Kranarnas design innebär ett minimum av utstickande delar, exempelvis vår design av teleskoparmen, vilket hjälper till att skydda kvarvarande bestånd i gallring. De har också en skyddad slangdragning i form av vår ProTec-länk, vilket minskar risken för att slangarna ska fastna i något och gå sönder.