I Umeå och norra Sverige finns goda förutsättningar för att bruka solen som energikälla. Staden hade förra året 2053 soltimmar och solinstrålningen är hög utan att det är för varmt, vilket skulle kunna innebära energiförluster.

−Vi har aktivt strävat efter att hitta en långsiktigt hållbar energilösning för vår nya fastighet där solceller är en viktig komponent för att få en produktion som är CO2-neutral, säger Martin Ärlestig, Global produktionschef på Komatsu Forest.

Leverantör av solcellsanläggningen är Svea Solar.

−Den gröna omställningen är ett måste och där är sol en självklar del av lösningen. Vi är väldigt glada över att få vara en del i att Komatsu nu får en av Nordens största solanläggningar, och att solenergiproduktionen växer även i norra Sverige. Vi är övertygade om att intresset för solenergi kommer att fortsätta öka nu när fler ser att det faktiskt funkar även här i våra mer nordliga delar av landet, säger Erik Martinson, VD och grundare på Svea Solar.

Solcellsanläggningen på Komatsus tak består av 7154 solpaneler som täcker nästan 19000m2, dvs. cirka två tredjedelar av takets yta. Det gör den också till en av Nordens största.

Solpanelerna lutar 10 grader och står i både östlig och västlig riktning för att även fånga upp morgon- och kvällssolen. Stativen till panelerna hålls på plats på taket av hela 65 ton ballast och totalt ringlar så mycket som 6 mil elkabel på taket. Från anläggningen på taket går strömmen ner till 22 växelriktare som är placerade i installationskanalen under taket. Sedan leds strömmen vidare in i ett ställverk innan den åker in i den allmänna strömskenan för fabriken.

Den imponerande anläggningen beräknas producera 2 625 000 kWh solel, vilket täcker stora delar av det totala behovet för Komatsu Forests fabrik. Med den nya solcellsanläggningen kommer överskottet dessutom bidra till att öka andelen hållbar energiproduktion i elnätet.

Positivt ur ett hållbarhetsperspektiv är också att solcellerna har en lång livslängd och beräknas kunna producera el i över 30 år.

Officiell produktionsstart i Komatsu Forests nya fabrik är den 9 augusti.