3-pumpshydraulik, eller 3PS som det också kallas, innebär att det finns tre olika hydraulkretsar varav den ena alltid är en transmissionspump medan de två andra automatiskt jobbar för att förse maskinens hydraulfunktioner med kraft. I praktiken innebär det att man kan utföra flera arbetsmoment samtidigt och hålla ett betydligt högre arbetstempo. Martin Johansson har kört med 3PS i cirka 4 år och menar att det är en starkt bidragande orsak till hans höga produktivitet, samtidigt som han menar att det kräver sin teknik för att utnyttja det fullt ut. 

- Jag minns att 3PS ökade produktionen redan första månaden, men än idag går inlärningskurvan uppåt. När man är en tävlingsmänniska som jag hittar man hela tiden smådetaljer att putsa på, och med så mycket kapacitet finns det utvecklingspotential. 

Vad tycker du är grejen med 3PS? 

- Det handlar om att det går att köra flera funktioner samtidigt. Exempelvis hjula framåt samtidigt som man ansätter och kapar. I och med att det fungerar, så producerar man även mer. Det går att få ett annat flyt i arbetet än om man exempelvis måste stå stilla för att kapa.  

En annan fördel är minskad bränsleförbrukning, känner du av det? 
- Ja, verkligen. Bränsleförbrukning i timmen sänks inte, men eftersom man producerar mer virke per tidsenhet blir bränsleförbrukningen lägre per upparbetad kubikmeter virke.  

När tycker du att 3PS kommer mest till sin rätta? 
- Egentligen hela tiden eftersom det aldrig saknas kraft. Men om jag ska ge något exempel är det när det finns möjlighet att köra framåt och samtidigt arbeta i ett snabbt tempo, då producerar man verkligen, avslutar Martin Johansson.