Och det var lätt att hitta hit.
- Vi är väldigt nöjda över att anläggningen ligger bra till i korsningen mellan E4 och väg 27. Det förbättrar tillgängligheten och är i en knutpunkt som är gjord för den typ av verksamhet som vi bedriver, säger eftermarknadschef Robert Widestedt.

Komatsu Forest har funnits i Värnamo sedan 1999. Den nya verkstaden är inte så mycket större men betydligt mer ändamålsenlig. Lokalerna är uppritade utifrån de behov som verksamheten har idag men även de som kommer i framtiden. Bland annat är lageryta organiserad för lättare hantering av tyngre artiklar och det finns en utökad lageryta för mindre artiklar.

- I verkstaden har vi arbetat för att underlätta servicearbeten genom att bland annat montera upp oljebarer och skapa yta för utrustning och verktyg. Med portar på båda sidor om byggnaden kan dessutom serviceplatserna användas oberoende av varandra, berättar Robert.

Den ljusa och trevliga innemiljön är genomgående i alla delar från verkstad och lager till kontoret. Här återfinns också bra utrymmen för att hålla utbildningar, både för medarbetare och tillsammans med kunder.

På verkstaden i Värnamo jobbar idag 13 personer, varav åtta mekaniker och fem på kontoret.

- Vi ser alla fram emot att nyttja våra nya fräscha lokaler och hälsar våra kunder välkomna hit. Nu är dörrarna officiellt öppnade, avslutar Robert Widestedt.

Invigning Värnamo
Rymliga och ändamålsenliga lokaler

Servicebuss
Besökarna fick kika in i en av våra servicebussar

Servicebussar Komatsu Värnamo
Servicebilar på rad utanför nya verkstaden i Värnamo