Redan 1999 presenterade företaget sin första parallellkran för skördare. Med sin smarta design kopplade den samman lyftarmen med vipparmen och eliminerade därigenom ett helt moment i kranstyrningen. Med Smart Crane tar de utvecklingen ett steg längre och kranrörelsen sker nu som en enda rörelse – från lyftarmen ända ut i spetsen av teleskoparmen.

Just precisionen och följsamheten är en av de stora fördelarna med Smart Crane. Föraren styr enkelt aggregatet dit det ska, genom en mjuk men exakt rörelse, vilket bidrar till ett mer avslappnat arbetssätt. En avslappnad förare orkar hålla fokus längre och kan jobba mer produktivt sett till en hel arbetsdag.
”Förare som har fått prova Smart Crane upplever att funktionen väsentligt reducerar vibrationer från kranen, vilket också bidrar till en bättre förarergonomi,” säger Tobias Ettemo, Produktchef för skördare på Komatsu Forest.

Färre spakrörelser är en annan fördel med Smart Crane. Med den automatiska styrningen av teleskoparmen blir det ännu enklare att styra kranen rätt – en enda spakrörelse styr kranen från full räckvidd ända in till maskinen. Det ger en bättre förarergonomi och bidrar också till att föraren är piggare vid dagens slut.
”En annan fördel med den förenklade kranstyrningen är att det blir enklare för en ovan förare att lära upp sig och snabbt bli duktig på krankörning,” fortsätter Ettemo.

Ett område där Smart Crane är särskilt användbart är vid körning i täta gallringar, där föraren ofta jobbar med kranen långt ut från maskinen och i hög utsträckning använder teleskoparmen. Den automatiska styrningen av teleskoparmen gör arbetet både smidigare och enklare och underlättar också när föraren exempelvis snabbt vill lyfta kranen för att styra aggregatet över hjulen till maskinens andra sida. Ökad smidighet och snabbhet i gallring sparar dyrbar arbetstid och bidrar till ökad lönsamhet.

Eftersom en så stor del av en skördarförares vardag består av att manövrera kranen så finns det stora vinster med att effektivisera den. Med Smart Crane får föraren en kran som mjukt och precist följer varje spakrörelse – ända ut i kranspetsen. Med det kommer fördelar som enklare krankörning, bättre ork och högre produktivitet.

”Det här är fördelar som kommer att märkas både på lönsamheten och förarens välmående,” avslutar Ettemo.