Leverantörsportal

Vi ser öppna och nära samarbeten med leverantörer som kritiska för vår framgång. Vi värdesätter de leverantörer som säkerställer högsta tänkbara kvalitetskrav samtidigt som de uppfyller våra behov av konkurrensmässiga priser och innovativa lösningar.

Denna leverantörsportal tillhandahåller den information som krävs för att göra affärer med oss som leverantör. Vi ser fram mot att stärka och fördjupa relationerna med våra leverantörer.

FKES
Komatsu Forest Engineering Standard documents.
Login

SIM

Supplier Integration Manager. En webbportal som används av Komatsu Forest AB för att förenkla kommunikationen av prognoser, inköpsorder, utskrifter av godsmärkningar samt leveransaviseringar.
Login

 

Support Center

Deviation - Hantering av 0h reklamationer
OnLine Warranty System (OLWS) - Hantering av fältreklamationer.
Login

 

Code of Conduct

Länk till Komatsu's worldwide code of business conduct.

 

Miljöpolicy och kvalitetspolicy

Länk till Komatsu Forest's miljöpolicy.

Länk till Komatsu Forest's kvalitetspolicy.

 

Generella Inköpsvillkor

Länk till Komatsu Forest's Generella Inköpsvillkor.

Leverantörsmanual

Länk till Komatsu Forest Supplier Manual.