Servicevänliga

Smart design för bra serviceåtkomst

Easy

Enkelt

Service ska vara enkelt. Service görs via lättåtkomliga serviceluckor som är strategiskt placerade. Den elektriskt öppnade huven är också serviceplattform och under finns lättåtkomliga filter och kontrollpunkter. Väljer du ProAct 2.0 blir det ännu enklare eftersom de oplanerade driftstoppen minimeras.Quick

Snabbt

För att du som förare ska få ägna dig åt att köra skotare är det viktigt att det går snabbt att utföra daglig service. Mycket gör du bekvämt från marken och med en flyttbar stege är det smidigt och säkert var än servicen ska utföras. Vätskor fylls med snabbkopplingar från en samlad plats och tankhuven har ny smart design.