För maskinförare

En samling goda råd för en hållbar arbetsdag i skogen

Att vara skogsmaskinförare är ett tufft jobb. Här kan du läsa om de ergonomiska utmaningarna. De omfattar allt från säkerhet till besvär som kan relateras till arbetsmoment och arbetsställningar i maskinen samt till den yttre miljön.

Vanliga problem och lösningar

Stöt-, kläm-, kross- och skärskador

Fall- och halkskador vid av- och påstigning
Vanligast är att den här typen av skador sker utanför hytten vid service- och underhållsarbete. Att tänka på: Är servicepunkter centraliserade och lättåtkomliga för att minimera behovet av att klättra på maskinen? Använd avsedda stegar och plattformar för service, av- och påstigning.

Miljörelaterade (inre och yttre) besvär

Eksem, allergier, huvudvärk, trötthet, yrsel, svullna fötter mm.
Besvär som tydligt visar hur skiftande och utsatt förarens arbetsmiljö är. Orsaker: Flödande solljus på sommaren, exponering av pollen och avgaser utifrån, hantering av oljor och diesel mm. Svullna fötter och ben orsakas av långvarigt sittande som ”stryper” blodcirkulationen från nedre delen av kroppen, blodet stasar (stockas) i fötter och ben. Att tänka på: Stolstyp (ingen blodstoppande kant), stolinställning, solskyddsgardiner, pollenfilter mm. 

Stress, mathållning mm.

Trötthet, huvudvärk, orolig mage.
Typ av besvär som kan bero på flera saker: Till exempel stress beroende på höga produktivitetskrav. Höga krav på koncentration, en skördarförare måste ta uppemot 100 beslut i minuten. Dålig kost och mathållning, för kraftig mat. Att tänka på: Kost- och motionsvanor, kaloriintag kontra förbränning.

Buller- och vibrationsrelaterade skador/symtom

Moderna skogsmaskiner ligger generellt under gränsvärdena för rena bullerskador. Men förarna exponeras dagligen för flera olika mer eller mindre påfrestande ljud. Exempelvis lågfrekvent ljud från motorn och högfrekvent ljud från hydrauliken. Effekterna kan vara allt från fysisk och mental trötthet till nedsatt prestationsförmåga. Även vibrationer är en typ av lågfrekvent ljud som ger liknande effekter. Att tänka på: Användning av hörselskydd, möjligheter till pauser från ljudexponering. 

Helkroppsvibrationer

Helkroppsvibrationer (HKV) är ett känt problemområde i förarmiljön hos skogsmaskiner, framför allt skotare. HKV-exponering innebär att delar av eller hela kroppen utsätts för mekaniska svängningar genom maskinvibrationer, stötar och slag. Vibrationerna upplevs som tröttande och kan i förlängningen ge belastningsskador i till exempel rygg, nacke och skuldror. Viktiga medel för att förebygga och motverka besvär är förarstolarnas dämpningsförmåga och fysisk träning. Vi på Komatsu Forest har dessutom gått ett steg längre genom vår unika hydrauliska hyttfjädring Comfort Ride. 

Fingrar, handleder och musarm

När det gäller risker för arbetsskador i skogsmaskinförarjobbet idag syns en tydlig trend. Det som förr till stor del handlade om axel-, nack- och ryggbesvär har idag förflyttats till problem med fingrar, handleder och underarmar – och diagnoser som musarm och karpaltunnelsyndrom. Orsaken är de små och monotona rörelser som dagens joysticks och minispakar medför. Bra åtgärder för att minska skaderisker är att ta mikropauser och variera arbetsställning. Exempelvis genom att regelbundet ändra läge på arm- och armstöd. 

Ljus/belysning

Belysning som ger bra sikt är viktigt för skogsmaskinsförare. Man vet att belysning med för svag styrka och ojämn spridning kan ge upphov till trötthet och huvudvärk, särskilt bland äldre förare som kan kräva upp till fyra gånger mer och starkare ljus. Dessutom finns en stark koppling mellan ljus och arbetsställning där otillräckligt ljus kan leda till att man sitter dåligt och med hög statisk muskelanspänning. Följden kan bli besvär och värk i rygg, axlar och nacke.