Ett långsiktigt perspektiv

Ergonomi är bra för ekonomin

Det är enkelt att se sambandet mellan god ergonomi och god ekonomi ur ett kortsiktigt perspektiv. Ju snabbare man kan köra och effektivare man kan jobba desto mer kan man producera. Men hur blir det om man vidgar och förlänger perspektivet? Håller maskinerna och människorna i längden? Håller vi kvaliteten på det vi producerar? Hur har vi det med personalomsättningen? Hur lätt eller svårt är det att attrahera och rekrytera nya förare?

Vad säger nästa generations förare?

För hela skogsbranschen är rekryteringsfrågan vital. Konkurrensen om duktiga unga förare är hård vilket gör utvecklingen av skogsmaskinen som arbetsplats mycket betydelsefull. Det är självklart att uppfattningar om arbetsmiljön som slitsam och riskfylld då får en avskräckande effekt. Omvänt visar studier att maskin- och teknikutbildade ungdomar i allt högre utsträckning värderar intressant arbetsinnehåll samt kontroll och frihet att styra över sitt arbete. Det vill säga hitta ett arbete som i dagligt tal beskrivs med omdömen som ”intressant och omväxlande” och ”med möjlighet att undvika stress”..


Vi utvecklar i takt med ökande krav

Detta stärker oss i vår övertygelse om att ergonomi- och arbetsmiljöutvecklingen av våra skogsmaskiner aldrig får stanna – och alltid måste bedrivas på lång sikt. Kraven på goda arbetsförhållanden och stimulerande innehåll kommer inte att sänkas i framtiden – tvärtom. Det är därför som vi på Komatsu Forest alltid prioriterat ergonomiutvecklingen. Det kommer vi att fortsätta med.